بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 27 حمل , 1397 لینک کوتاه خبر :

منظوری ۱۰ قرارداد به ارزش ۶۱۸ ملیون افغانی از سوی کمسیون تدارکات ملی

کمسیون تدارکات ملی

آریانانیوز: کمسیون تدارکات ملی در جلسه ای با اشتراک رییس جمهور اشرف غنی، درخواست اعطای ۱۱ قرارداد را مورد بررسی قرارداد که در نتیجه ۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۶۱۸ ملیون افغانی منظور گردید...


قراردادهای منظورشده شامل:

– دو قرارداد پروژۀ تهیه و خریداری مقدار ۶۷۵۰ متریک تُن کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) به ولایات بادغیس و غور و ولسوالی قوش‌تپه ولایت جوزجان به شمول انتقالات آن به ولایات مذکور مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری؛

– قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم آب آشامیدنی در سه بخش بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت دفاع ملی؛

– قرارداد ترمیم اساسی ۵ پایه جنراتور مربوط وزارت دفاع ملی؛

– قرارداد پروژۀ ارتباط ۱۱۳ سایت لینک مایکروویف و ۳ ویست مربوط جزوتام‌های وزارت امور داخله؛

– قرارداد پروژه تهیه و تدارک انکشاف شبکۀ فایبر نوری ۱۴ سایت مرکزی و ساحوی مورد ضرورت قطعات و جزوتام‌های قوای پولیس ملی؛

– قرارداد پروژۀ انکشاف شبکۀ فایبر نوری در ۱۲ سایت ساحوی و مرکزی ضرورت قطعات و جزوتام‌های قوای پولیس ملی؛

– قرارداد ۱۳ قلم حبوبات مورد نیاز ریاست محابس و توقیف خانه‌ها مربوط وزارت امور داخله؛

– قرارداد تدارک یک قلم گاز مایع بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امور داخله؛

از سوی‌هم، پروژۀ انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی از سوی این کمسیون به شکل نهایی آن منظور گردید و تاکید بر تسریع روند انتقال حجاج افغان صورت گرفت.

رییس جمهور محمداشرف غنی حین بحث بالای پروژۀ تهیه و خریداری کانسنتریت (خوراکه متوازن حیوانی) تاکید ورزید: نیازهای سایر ولایت‌ها که با این مشکل روبه‌رو هستند هرچه زودتر حل گردد. وی به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله هدایت‌داد تا زمینۀ خریداری گوشت را از مالداران کشور فراهم نمایند.

در این جلسه، درخواست منظوری اعطای قرارداد انتقالات هوایی پرسونل و جز و تام‌های اردوی ملی افغانستان (چارتر) در هفت بخش اعاده شد.

همچنان خاطر نشان‌گردید که با د آریانا افغان‌هوایی‌شرکت مذاکره صورت گیرد و زمینۀ انتقالات هوایی پرسونل و جز و تام‌های اردو ملی افغانستان به وجه‌احسن آن انجام‌شود و دو طیاره که وزارت دفاع در اختیار دارد باید به کمک د آریانا افغان‌هوایی‌شرکت آنرا فعال نمایند.

در همین حال، گزارش هیئت مختلط در رابطه به اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۴ قلم گوشت مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجستۀ دولتی، ۴ قلم گوشت اعلی ضرورت ریاست محترم خدمات ریاست محترم عمومی ادارۀ امور ریاست‌جمهوری منظور و در رابطه به قرارداد ۷ قلم گوشت اعلی ضرورت ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری فیصله شد تا با قراردادی به منظور کاهش نرخ، مذاکره صورت بگیرد.

از سوی‌هم، درخواست منظوری تعدیل مندرجات قرارداد (بدون افزایش قیمت) قرارداد تدارک ۹ قلم لوازم حمام موردنیاز قول اردوی ساحوی مربوط وزارت دفاع ملی نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.

رییس‌جمهور کشور بار دیگر بر حمایت از تولیدات داخلی تاکید ورزید و به وزارت دفاع ملی هدایت‌داد تا از تولیدات داخلی استفاده نماید.

علاوه برآن، پیشنهاد وزارت امور داخله مبنی بر امضای تفاهم‌نامه وصل ۲۴ لینک فایبر نوری (باندویت) قطعات و جزتام‌ها مورد ضرورت شبکۀ ناک وزارت امور داخله با شرکت افغان‌تلیکام و پیشنهاد این وزارت مبنی بر عدم موافقۀ داوطلب پیشنهادی طبق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی برای بخش دوم دو قلم گوشت مورد نیاز ریاست عمومی لوژستیک نیز از سوی کمیسیون منظور گردید.

همرسانی کنید!

  1. ﻓﺎﺿﻞ ﻧﻆﺮﻱ :

    نوش جانتان اندیوالهای رهیس جمهور بیگی قرارداد وقتش کم مانده