- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مساعدت یک ملیارد دالری بانک جهانی با افغانستان

آریانانیوز: بانک جهانی بیش از یک ملیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اعلام کرد…

بانک جهانی اعلام کرده که بیش از یک ملیارد دالر امریکایی را از طریق سازمان ملل متحد و دیگر نهاد‌های غیر دولتی بین المللی به مردم افغانستان کمک‌ می‌کند.

این بانک اعلام کرده که این کمک از صندوق امانی بازسازی افغانستان (ARTF) به دنبال 280 ملیون دالر بودیجه ARTF پرداخت می‌شود که هدف آن حمایت از واکنش بشردوستانه درماه‌های بحرانی زمستان است.

رویترز، گزارش داده وجوهی که در قالب کمک‌های بلاعوض ارایه می‌شود، هدف‌شان حمایت از ارایه خدمات اساسی، محافظت از افغان‌های آسیب پذیر، کمک به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشر دوستانه در آینده است.

صندوق امانی کمک‌کننده افغانستان متعلق به کمک‌های بین‌المللی برای بهبود زند‌ه گی ملیون‌ها افغان است.

این صندوق قبل از تحولات اخیر 30 فیصد از بودیجه دولت پیشین افغانستان را تمویل می‌کرد.

بانک جهانی کمک‌های خود را به افغانستان پس از سقوط حکومت پیشین حالت تعلیق در آورده بود.

بانک جهانی گفته است که هدف از این کمک‌های جدید، حفاظت از افغان‌های آسیب‌پذیر و کمک‌ به حفظ سرمایه انسانی و خدمات کلیدی اقتصادی و اجتماعی افغانستان است.