ملاقات اسد الله ضمیر با سفیر جدید التقرر فرانسه در افغانستان

ملاقات اسد الله ضمیر با سفیر جدید التقرر فرانسه در افغانستان

آریانا نیوز: وزیر زراعت کشورمان درین دیدار ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید التقرر کشور فرانسه، از همکاری های دولت فرانسه با سکتور زراعت افغانستان قدر دانی نمود.

 

در این ملاقات وزیر زراعت کشور در رابطه به انکشاف فعالیت های مشترک وزارت زراعت با دولت فرانسه معلومات ارائه نموده و در مورد پروژه های که از سوی دولت فرانسه تمویل می شود بحث و تبادل نظر نمودند.

 

آقای ریچیه ضمن تقدیر از برنامه های کاری وزارت زراعت و از تطبیق پروژها دراین وزارت ابراز رضاییت نموده و این برنامه ها را گام های موثر به سوی انکشاف وضعیت زراعت در افغانستان خواند و بر حمایت شان ازاین برنامه ها تاکید نمود.

 

در مقابل وزیر زراعت کشور ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید التقرر کشور فرانسه، از همکاری های دولت فرانسه با سکتور زراعت افغانستان قدر دانی نمود و کمک های این کشور را برای سکتور زراعت افغانستان موثر خواند.

بیشتر بخوانید  متن بیانیه سیدحسین عالمی بلخی در نشست اکسکام
همرسانی کنید!