- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر جرمنی دیدارکرد

آریانانیوز: روز گذشته، آقای والتر هسمن سفیر جدیدالتقرر جمهوری فدرال جرمنی، وعده هایی را به معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان داد…

در این دیدار، نخست، معین سیاسی وزارت امورخارجه درباره اوضاع کنونی سیاسی و امنیتی کشور، تلاش های صلح دولت افغانستان و پیشرفت ها در این زمینه و همچنان آماده گی های حکومت وحدت ملی برای برگزاری موفقانه کنفرانس بروکسل صحبت کرد.

آقای حکمت خلیل کرزی، با یاد آوری از پیشینه خوب روابط دوجانبه میان افغانستان و جمهوری فدرال جرمنی، از همکاری های این کشور در یک و نیم دهه اخیر در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی به افغانستان خاصتاً تلاش اخیرش برای موفق برگزاری شدن کنفرانس بروکسل ابراز سپاس نموده و افزود که انتظار افغانستان این است که همه متحدان بین المللی اش در کنفرانس بروکسل حضور فعال خواهند داشت.

سپس، سفیر جدیدالتقرر جرمنی مقیم کابل از تعهد کشورش برای حمایت دوامدار از افغانستان اطمینان داده و تأکید نمود که آن کشور برای موفقیت کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان تلاش فراوان به خرج داده و این تلاش ها ادامه خواهد یافت.