6 اسد 1394 - همه اخبار

معرفی یوسف حلیم به عنوان رئیس ستره محکمه افغانستان

معرفی یوسف حلیم به عنوان رئیس ستره محکمه افغانستان

آریانا نیوز: آقای حلیم به عنوان عضو شورای عالی ستره محکمه حلف وفاداری یاد کرد.

 

رئیس جمهور افغانستان سید یوسف حلیم را به عنوان رئیس ستره محکمه معرفی کرد.

 

این مطلب را ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور ابراز داشت.

 

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت روز گذشته در جلسه شورای وزیران گفت که آقای حلیم به عنوان عضو شورای عالی ستره محکمه حلف وفاداری یاد کرد.

 

آقای حلیم، ماه گذشته به حیث عضو شورای عالی ستره محکمه، مورد اعتماد ولسی جرگه قرار گرفت.

 

وی تا کنون در پست های مختلف وزارت عدلیه ایفای وظیفه کرده است.

 

شورای عالی ستره محکمه افغانستان 9 عضو دارد که بر اساس قانون، اعضای آن از سوی رئیس جمهور معرفی و پس از گرفتن رای اعتماد از شورای ملی به کار آغاز می کنند.

 

ariananews

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران
همرسانی کنید!