- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مراسم معرفی محمد محقق به حیث مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور امنیتی و سیاسی

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد گفت که استاد محقق از نگاه امنیتی وجب وجب اراضی افغانستان را می شناسد و از حال و احوال مردم آگاهی کامل دارد، بناً از دانش، تجربه و مشورۀ شان استفاده همه جانبه صورت خواهد گرفت…

به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم معرفی استاد حاجی محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور امنیتی و سیاسی، اشتراک و سخنرانی نمود.

در این مراسم که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و شمار دیگری از اراکین دولتی نیز حضور داشتند، ابتدا فرمان رییس جمهور غنی در خصوص تقرر استاد حاجی محمد محقق بحیث مشاور ارشد رییس جمهور در امور امنیتی و سیاسی از سوی احمدالله نوید معاون ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری قرائت گردید.

بعداً استاد حاجی محمد محقق صحبت نمود و ضمن ابراز تشکر صمیمانه از اعتماد رییس جمهور، گفت: در این شرایط حساس ایجاب می کند که همۀ ما دست به دست همدیگر بدهیم.

وی قوت و امانت را در انجام وظیفه شرط اساسی دانسته، گفت: اطمینان میدهم که وظیفۀ محوله را با صداقت، پشتکار و امانتداری انجام دهم و با توجه به ۴۲ سال تجربۀ نظامی، سیاسی و امنیتی، بخاطر خیر و فلاح مردم تلاش خواهم کرد.

سپس رییس جمهور غنی صحبت نمود و با اشاره بر اینکه با استاد محقق قبلاً در عرصه های سیاسی و امنیتی نیز کار کرده است، گفت که استاد محقق از نگاه امنیتی وجب وجب اراضی افغانستان را می شناسد و از حال و احوال مردم آگاهی کامل دارد، بناً از دانش، تجربه و مشورۀ شان استفاده همه جانبه صورت خواهد گرفت.

رییس جمهور از رویداد شهادت باقر محقق یادآوری نموده، گفت که صلابت تان در آن روز یک مثال بارز برای هر افغان است که با وجود این فاجعۀ عظیم، مسایل ملی را اهمیت می دهید و به آن تمرکز می نماید.

رییس جمهور کشور تصریح کرد که در هر دو هفته برعلاوۀ جلسات دیگر، با استاد محمد محقق جلسات یک به یک خواهم داشت و در آن، مسایلی که به تفکر مشترک و تصامیم عاجل نیاز دارند صحبت خواهد شد.

رییس جمهور در اخیر سخنانش از استاد محمد محقق بخاطر اینکه تجربه، دیدگاه و ارادۀ خویش را در خدمت مردم قرار داده است و بازوی قوی دفاع از جمهوریت، ارزش های قانون اساسی و صلح پایدار می باشد، ابراز امتنان نمود.