7 سرطان 1394 - همه اخبار

مظاهره صدها تن از باشنده گان در ولایت دایکندی

مظاهره صدها تن از باشنده گان در ولایت دایکندی

صدها باشندۀ دایکندی بر ضد معصومه مرادی والی جدید این ولایت تظاهرات کردند.

 

خواست اصلی این تظاهر کننده ها برگشتن عبدالحق شفق والی اسبق این ولایت می باشد که به گفته آنها مردم دایکندی والی بی کفایت و کم تجربه نمی خواهند.

 

به همین دلیل از 15 روز به اینطرف صادقی زاده نیلی وکیل ولایت دایکندی در پارلمان و فاطمه اکبری سناتور این ولایت در مشرانو جرگه به همراه تعدادی از نماینده های مردم دایکندی خیمه تحصن در مرکز این ولایت به هدف مخالفت با آمدن معصومه مرادی به حیث والی جدید این ولایت برپا کرده اند.

 

به گفته آقای صادقی زاده، تا زمانیکه حکومت وحدت ملی به خواست های آنها توجه نکند، دست از تحصن بر نداشته و به اعتراض های مدنی شان ادامه می دهند.

 

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!