4 سنبله 1393 - همه اخبار

مظاهره ده ها تن از منسوبین اسبق اردو ملی در کابل

مظاهره ده ها تن از منسوبین اسبق اردو ملی در کابل

 

ده ها تن از منسوبین اسبق اردو ملی روز گذشته در کابل دست به مظاهره زده و خواهان رسیده گی به مشکلات شان شدند.

  

شماری این تظاهر کننده گان که به ده ها تن می رسید از حکومت خواستند که معاشات و حق دوره خدمت شان را بپردازد.

آنان گفتند که اگر حکومت به این خواست آنها توجه نکند به تظاهرات شان هم چنان ادامه خواهند داد.

پیش از این نیز شورای سراسری منسوبین اسبق وزارت دفاع در کابل دست به مظاهره زده و خواهان پرداخت معاشات و حقوق دوره خدمت شان شده اند.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟
همرسانی کنید!