- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

راه حل پیشنهادی مشرانو جرگه برای کاهش جنگ و ناامنی در کشور

آریانانیوز: اعضای مشرانو جرگه برای بیرون رفت از وضعیت امنیتی اخیر در کشور خواهان لغو قرارداد امنیتی با امریکا و ایجاد اداره موقت استند…

این ستانوران می گویند با حضور داشت نیروهای خارجی در افغانستان وضعیت امنیتی روز به روز بدتر می شود و حضور آنان سودی در پی نداشته است، بهترین گزینه لغو قرار داد امنیتی با امریکا است.

شدت جنگ و ناامنی در کشور و بلند رفتن تلفات، نگرانی اعضای مشرانو جرگه را برانگیخته است و آنان برای بیرون رفت از وضعیت جاری بر فراخوانی اجماع مردم افغانستان، لویه جرگه تاکید می کنند.

رییس مشرانو جرگه نیز خواهان تجدید نظر بر قرار داد امنیتی است و می گوید این قرار داد وضعیت امنیتی را بدتر کرده است.

او می افزاید که در کنار بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایات دیگر، فعالیت گروه داعش نیز در ننگرهار افزایش یافته است.

این خواست در حالی بیان می شود که شماری از احزاب و جریان های سیاسی نیز بر فراخوانی اجماع ملی و برگزاری لویه جرگه به هدف بیرون رفت از این وضعیت، تاکید کرده اند.