- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مساعدت مالی ۳۲ ملیون دالری سازمان ملل با افغانستان

آریانانیوز: سازمان ملل برای رفع کمبود نقدینه‌گی در دافغانستان بانک، وعده داده تا در ۴ ماه هر هفته ۲۰ ملیون دالر به این بانک کمک کند تا نرخ افغانی ثابت نگهداشته شود…

دافغانستان بانک می‌گوید، ۳۲ ملیون دالر کمک‌های نقدی بشردوستانه بین المللی به کابل رسیده است.

این بانک افزوده که این پول را روز گذشته در میدان هوایی کابل تحویل گرفته و به بانک بین‌المللی افغانستان تسلیم داده است.

سازمان ملل برای رفع کمبود نقدینه‌گی در دافغانستان بانک، وعده داده تا در ۴ ماه هر هفته ۲۰ ملیون دالر به این بانک کمک کند تا نرخ افغانی ثابت نگهداشته شود.

از سوی دیگر، پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت که ارسال پول و کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان تسهیل می‌کند، وزارت مالیه امریکا هم مجوزهای عمومی صادر کرد.

این مجوزها، زمینه را برای نهادهای امریکایی و بین المللی فراهم می‌کند تا تعامل مالی بشردوستانه با طالبان داشته باشند.