29 دلو 1394 - همه اخبار

مساعدت مالی دنمارک با وزارت معارف افغانستان

مساعدت مالی دنمارک با وزارت معارف افغانستان

آریانا نیوز: به گفته وزیر معارف افغانستان، دنمارک پس از امریکا و کانادا بزرگترین حمایت کننده بخش آموزش و پرورش افغانستان بوده است.
کمک های دنمارک به وزارت معارف افغانستان از سیزده سال بدینسو ادامه داشته است و این کشور میخواهد تا سه سال آینده نیز کمک هایش را به گونه مستقیم به این وزارت ادامه دهد.

اولفه ولفیکل، سفیر دنمارک در افغانستان روز گذشته در یک نشست مشترک با وزیر معارف افغانستان، تاکید ورزید که کشورش به ادامه همکاری ها در بخش آموزش و پرورش با این کشور، متعهد می ماند.

به گفته وزیر معارف افغانستان، نمارک پس از امریکا و کانادا بزرگترین حمایت کننده بخش آموزش و پرورش افغانستان بوده است و از سال ۲۰۰۳ میلادی تا کنون ۱۴۹٫۵ میلیون دالر به این وزارت به گونه مستقیم کمک کرده است.

وزارت معارف میگوید که این کشور در ساخت مکاتب، مدارس دینی، بلند رفتن ظرفیت ها در این وزارت و آسان سازی سیستم آموزش دهی از طریق تکنالوژی معلوماتی در چند سال گذشته، نقش مهمی داشته است.

بیشتر بخوانید  معامله پشت پرده امریکا و حکومت طالبان در آستانه نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!