1 میزان 1393 - همه اخبار

مساعدت مالی اتحادیه اروپا با افغانستان

مساعدت مالی اتحادیه اروپا با افغانستان

 

حضرت عمر زاخیل وال وزیرمالیه افغانستان می گویدکه از این کمک اتحادیه اروپا، وزارت احیا و انکشاف دهات دربخش انکشاف قریه جات درکشور استفاده می کند.

 

وی همچنان گفت، با این کمک بلاعوض اتحادیه اروپا، مشکلات هزاران قریه نشین درکشور حل می گردد:

 

” ارزش قرارداد امروز 9 اعشاریه پنج میلیون یورو بود که معادل یکصد و شانزده میلیون دالر می شود و دردو پروژه مهم که یکی آن پروگرام همبستگی ملی و دیگرش انکشاف قریه جات و سرک سازی می باشد از سوی وزارت احیات وانکشاف دهات به مصرف می رسد. ”

 

مقامات می گویند که این کمک بیش از 9 میلیون یوروی اتحادیه اروپا ازطریق بانک جهانی بخاطر بازسازی به صندوق وجهی افغانستان واریز می گردد.

 

مسوولان وزارت مالیه می گویندکه ازاین کمک درسه سال آینده دهها هزار پروژه انکشافی مانند سرک سازی و همبستگی ملی در سراسر کشور انجام می شود.

 

در عین حال معاون دفتر اتحادیه اورپا درکابل می گویدکه با این کمک تغییرات مثبت در زنده گی باشنده گان قریه جات درکشور به میان می آید.

 

ستیفن هوپر گفت که اتحادیه اروپا در چند سال اخیر برای تطبیق پروژه های انکشافی در افغانستان میلیون ها دالر را به مصرف رسانیده و نزدیک به سی و دو هزار انجمن های روستایی را ایجاد کرده اند.

 

وی وعده سپرد که در آینده نیز درهمین بخش با مردم افغانستان همکاری می کنند:

 

” ما به همکاری با افغانستان متعهد هستیم و آن پروژه های را تعقیب خواهیم کرد که وزیرمالیه به آن اشاره کرد، ما بنیادهای افغانستان را مستحکم می سازیم و این را می پذیریم که افغان ها مالک این پروژه ها باشند، کمک های فعلی ما موثریت بیشتری به باشنده گان روستا ها خواهد داشت. ”

بیشتر بخوانید  یک عضو ارشد داعش در کابل دستگیر شد

 

این کمک درحالی صورت می گیرد که اکثر مردم بخاطر بی کیفیتی برخی از پروژه های انکشافی درکشور نگرانی دارند.

 

مردم ابراز امیدواری کرده اندکه از این کمک اتحادیه اروپا به طور شفاف استفاد شود.

 

 

همرسانی کنید!