- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

مساعدت مالی بانک توسعه آسیایی با افغانستان

آریانانیوز: بانک توسعه آسیایی، 100 ملیون دالر در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد…

بانک توسعه آسیایی، برای تغذیه تصنعی آب های زیر زمینی شهر کابل 100 ملیون دالر در اختیار حکومت افغانستان قرار می دهد.

جمال عبدالناصر شکوری سرپرست ریاست آب های زیر زمینی وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرد که با تکمیل شدن تحقیقات روی شیوه های مختلف تغذیه آب های زیر زمینی، کار های عملی این پروژه آغاز می شود.

وی گفت: سالانه بیش از ٢٥ ملیون متر مکعب آب در شهر کابل ذخیره می شود و در مقابل ٧٨ ملیون متر مکعب آب استفاده می شود که برای توازن میان ذخیره و استفاده از آب های زیر زمینی، تحقیقات روی شیوه های مختلف به منظور تغذیه تصنعی آب های زیر زمینی جریان دارد.

بانک توسعه آسیایی در سال 1966 به‌منظور توسعه اقتصاد کشورهای آسیایی تاسیس شده ‌است.