3 جدی 1390 - همه اخبار

مروري بر مطبوعات روز شنبه كابل/3 جدي

مروري بر مطبوعات روز شنبه كابل/3 جدي

روزنامه ملي باور به استناد از يك گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشته است، قرار بود به اساس يك موافقت آزمايشي امريكا و طالبان، پنج زنداني طالب از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر انتقال داده شوند

مهمترين عناوين خبري روزنامه هاي امروز افغانستان عبارتند از:

ملي باور
روزنامه ملي باور به استناد از يك گزارش روزنامه واشنگتن پست نوشته است، قرار بود به اساس يك موافقت آزمايشي امريكا و طالبان، پنج زنداني طالب از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر انتقال داده شوند.اما به نوشته روزنامه، برخي از مقام هاي امريكايي كه از افشاي نام هاي شان خودداري كرده اند، به واشنگتن پست گفته اند، كه مخالفت رييس جمهور كرزي با اين معامله، اين پروسه را متوقف ساخته است.روزنامه نوشته است، با وجود اين همه، مقام هاي امريكايي اميدوار اند كه با آغاز سال جديد ميلادي، روابط آنان دوباره با طالبان برقرار شود.

سرنوشت
سرنوشت به نقل از مقام هاي امريكايي نوشته است، كه رهايي پنج زنداني طالب از زندان گوانتانامو و ايجاد دفتر سياسي براي آنان، خواست خود گروه طالبان بوده است.به نوشته ي روزنامه، مقام هاي امريكايي گفته اند، به طور جدي روي رسيدن به تفاهمي كار مي كنند و هدف اساسي آنان مصوون ساختن آينده افغانستان است.روزنامه ننوشته است، كه ايالات متحده امريكا به هدف موفق شدن در اين تلاش هايش و اينكه حكومت افغانستان را مجبور بسازد تا از مخالفت دست بكشد، كاري را انجام مي دهد يا نه.

خدمتگار
روزنامه خدمتگار به مذاكرات پنهاني ايالات متحده امريكا و طالبان اشاره كرده است.به نوشته روزنامه، نتيجه اين گفتگو هاي ده ماه اخير فقط توافق روي مبادله ي زندانيان بوده است.روزنامه نوشته است، در اين مدت بايد روي مسايلي اساسي صحبت مي شد و نياز بود تا فضاي اعتماد ميان دو طرف ايجاد مي گرديد.روزنامه در ادامه مي نويسد، كه ايالات متحده امريكا خواست تا در جريان 10 ماه طالبان را مصروف نگه بدارد و به نوشته روزنامه، طالبان تلاش كردند تا از علاقمندي جانب مقابل سوء استفاده كنند و زندانيان شان را رها بسازند.روزنامه از رييس جمهور كرزي انتقاد كرده و نوشته است، براي تامين صلح در كشور هيچ ميكانيزمي ندارد و به نوشته روزنامه آقاي كرزي در اين زمينه شعار مي دهد تا عمل.

بیشتر بخوانید  گزارشی تکان دهنده از تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های طالبان
همرسانی کنید!