تفویض مدال دولتی به معاون قوماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان

تفویض مدال دولتی به معاون قوماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان

آریانا نیوز: رییس جمهور غنی پس از تفویض مدال، از تلاش‌ها و انجام خدمات دگرجنرال جایلز هیل معاون قوماندانی ماموریت حمایت قاطع، ستایش بعمل آورد…

به نقل از ارگ، رییس جمهور محمد اشرف غنی مدال های دولتی را به دگرجنرال جایلز هیل معاون قوماندانی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و عبدالله امینی و مرید ثبات دو تن از مشاورین قوماندانی متذکره، تفویض کرد.

در مراسمی که بدین مناسبت در ارگ انجام شد، ابتدا فاطمه مورچل معاون سخنگوی رییس جمهور، فرامین رییس جمهور غنی را در این خصوص قرائت نمود.

رییس جمهور غنی پس از تفویض مدال های متذکره، از تلاش‌ها و انجام خدمات دگرجنرال جایلز هیل معاون قوماندانی ماموریت حمایت قاطع، عبدالله امینی و مرید ثبات، در راستای حمایت استراتیژیک شان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، آموزش اردوی ملی و همچنان ایجاد هماهنگی بهتر و مشورت های لازم به آنان، ستایش بعمل آورد.

در مقابل، مسوولین متذکرۀ ماموریت حمایت قاطع، کار با نیروهای امنیتی و دفاعی و ماموریت شان را در افغانستان تجربه خوب عنوان کردند و از رییس جمهور بخاطر تفویض مدال ها، ابراز امتنان نمودند.

 

بیشتر بخوانید  حادثۀ جنبش روشنایی، نقاب از چهرۀ داعش برداشت!
همرسانی کنید!