بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, ۸ میزان , ۱۳۹۶ لینک کوتاه خبر :

مخالفت رییس ولسی جرگه با بررسی اتهام‎ فساد

ابراهیمی - مخالفت رییس ولسی جرگه با بررسی اتهام‎ فساد

آریانانیوز: امروز رییس ولسی جرگه، اتهام فساد بر خود و رییس سکرتریت ولسی جرگه را یک موضوع کوچک عنوان کرد و گفت: ادامۀ بحث روی این موضوع، عظمت ولسی جرگه را زیر سوال می برد!


همچنین تعدادی از اعضای ولسی جرگه، خواهان پایان گفت وگوها دربارۀ اتهام های فساد بر رییس و رییس سکرتریت این ولسی جرگه هستند.
فوزیه کوفی، دراین باره گفت: بدنامی را و بی اعتمادی را، اتهام را که وارد می سازید به یکدیگر حتی تیتر رسانه ها شدیم متأسفانه همین را بسته کنید.
عباس ابراهیم زاده نیز اظهار داشت: این ها شخصیت های نخبه کشور هستند، این ها از هر ولایتی که آمده اند با رأی مردم آمده اند، با رشوت نیامده اند.
اما، همایون همایون و رمضان بشر دوست از اعضای این جرگه، به بررسی این اتهام ها تأکید می‎کنند.
در نهایت، رییس ولسی جرگه به کمسیون های مصوونیت، تفتیش مرکزی، عدلی و قضایی و مالی و بودیجه وظیفه سپرد تا اتهام های فساد را بر رییس و رییس سکرتریت ولسی جرگه را مورد بررسی قرار دهند.

همرسانی کنید!