14 قوس 1397 - همه اخبار, سياسی

محقق: طالبان می خواهند بازی کنند

محقق: طالبان می خواهند بازی کنند

آریانا نیوز: محمد محقق گفت که طالبان میخواهند بازی کنند و به باور وی آن گروه فکر می کند که…

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه میگوید که طالبان از نگاه ایدیولوژیک باور به مذاکرات صلح ندارند و به گفتۀ وی آن گروه می‌خواهد از طریق جنگ قضیۀ افغانستان را حل کند.

آقای محقق در مصاحبه با صدای امریکا گفت که طالبان می خواهند بازی کنند و به باور وی آن گروه فکر می کند که امریکا در طول ۱۸ سال گذشته از جنگ خسته شده و برای خروج از افغانستان پی بهانه می‌گردد.

محمد محقق این سخنان را در حالی ابراز داشته است که تلاش های واشینگتن برای مؤفقیت روند مذاکرات صلح افغانستان تشدید یافته است.

آقای محقق همچنان هیأت ١٢ نفری را که اخیراً از جانب حکومت افغانستان به خاطر مذاکره با طالبان تعین شده است، محدود شمرده و میگ وید که باید نماینده گان احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز در ترکیب این هیأت شامل باشد.

بیشتر بخوانید  واکنش وزارت خارجه طالبان به تصمیم روسیه درباره حذف رهبران شان از لست سیاه
همرسانی کنید!