- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

واکنش شدید محقق نسبت به نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل

آریانانیوز: اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل واکنش هایی را در بین مقامات در پی داشت…معاون دوم رییس اجراییه اعلام کرد که نتیجه انتخابات ولسی جرگه در کابل قابل قبول نیست.

محمد محقق، انتخابات ولسی جرگه در حوزه کابل را ناقص و غیر سراسری عنوان کرد و گفت که نتیجه چنین انتخاباتی قابل قبول نیست.