15 حوت 1391 - همه اخبار

محاکمه رییس و معاون پیشین کابل بانک

محاکمه رییس و معاون پیشین کابل بانک

محاکمه رییس و معاون پیشین کابل بانک

قاضی شمس الرحمن شمس رییس این محکمه به روز سه شنبه پس از استعماع صورت دعوای متهمین از سوی څارنوال موظف رییس و معاون پیشین این بانک را به پنج پنج سال حبس محکوم کرد.

آقای شمس فیصله محکمه را در مورد این افراد چنین بیان کرد:

« شما خلیل الله فیروزی در قضیه دست برد دارایی های کابل بانک علاوه بر استرداد 530 میلیون و 988 هزار و 240 دالر امریکایی از تاریخ ابتدایی ایام نظارت و توقیفی به مدت پنج سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شدید و شما شیرخان فرنود در قضیه دست برد دارایی های کابل بانک علاوه بر استرداد 278 میلیون و 573 هزار و 54 دالر امریکایی از ابتدایی ایام نظارت و توقیفی به مدت پنج سال حبس محکوم به مجازات شدید. »

این محکمه در کنار رییس و معاون پیشن کابل بانک نزده تن دیگر را نیز برای مدت های مختلف محکوم به مجازات نمود که عبدالقدیر فطرت رییس و محب الله صافی معاون پیشین دافغانستان بانک نیز شامل این افراد بودند.

محکمه خاص در جلسه ابتدایی خود عبدالقدیر فطرت را به اتهام سو استفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت دو سال و محب الله صافی را برای مدت یک سال محکوم به مجازات نمود. محکمه خاص بحران کابل بانک می گوید، حکم محکمه قطعی نبوده و محکومین می توانند تقاضای استیناف نمایند.

در این حال شیرخان فرنود رییس پیشین کابل بانک در جریان محکمه ادعا کرد که وی به خواست خود بیشتر جایداد هایش را در اخیتار حکومت قرار  داده است. خلیل الله فیروزی معاون پیشین کابل بانک پس از صدور حکم فیصله محکمه را غیرعادلانه خواند.

بیشتر بخوانید  رهبران پاکستان و تاجکستان خواهان تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان شدند

او گفت:

« ما استیناف طلب شدیم و قناعت نکردیم، و در محکمه دوم حرف می زنیم. »

محکمه خاص رسیده گی به بحران کابل بانک می گوید، در خصوص دو کته گوری دیگر که تعداد شان به 29 نفر رسیده و در قضیه سقوط کابل بانک دست دارند نیز تحقیق می کنند. به گفته رییس محکمه خاص رسیده گی به بحران کابل بانک از جمله این 29 نفر 13 تن شان کسانی اند که تا حال دوسیه های شان به محکمه محول نگردیده است.

کابل بانک حدود نو سال قبل از امروز یعنی در سال 2004 به ریاست شیرخان فرنود تاسیس گردید. اما این بانک در سال 2010 پس از آن به بحران روبرو شد که بیش از 900 میلیون دالر به گونه غیر قانونی بیرون کشیده شد.

 

همرسانی کنید!