11 حوت 1394 - همه اخبار

لت و کوب یک خبرنگار در ولایت فاریاب

لت و کوب یک خبرنگار در ولایت فاریاب

آریانا نیوز: یک خبرنگار در ولایت فاریاب از سوی نیرو های امنیتی در آن ولایت لت و کوب شده است.
قطب الدین کوهی که با خبرگزاری پژواک کار می کند، گفت: بخاطر پوشش یک رویداد خبری به دفتر والی فاریاب می رفت و بنابر معطلی برنامه در آنجا، تصمیم گرفت دو باره به دفتر کاری خودش برود اما در مسیر راه از سوی نیرو های امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفت.

ریاست امنیت ملی ولایت فاریاب می گوید: کسانی که خبرنگار خبرگزاری پژواک را لت و کوب کرده اند، بازداشت شده اند و در حال حاضر در بند بسر می برند.

شماری از خبرنگاران در فاریاب می گویند: خیلی این رویداد آنها را متأثر ساخته و کارمندان رسانه یی از این ناحیه نگرانی دارند.

بیشتر بخوانید  تاکید سرپرست د افغانستان بانک بر ارایه خدمات مالی و بانکی به اساس اصول شرعی
همرسانی کنید!