- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ساخت كمپ تروريستی توسط امريكا در ولايت فراه

آریانانیوز: سازمان سيا قصد دارد در ولایت فراه اقدام به ساخت كمپ نظامی کند…

براساس اطلاعات بدست آمده، سازمان سيا در نظر دارد از طريق يكي از مرتبطین پاكستانی خود در ولایت فراه اقدام به ساخت كمپ نظامی و استقرار جنگجويانی تحت پوشش گروه طالبان در راستای اهداف منطقوی کند.
به گزارش روزنامه پاکستانی جنگ، قرار است از طريق كمپ مذكور تعدادی نیروی تروريستی به مناطق مختلف اعزام و متعاقب آن با طراحی عمليات هاي تروريستی، پاکستان و ايران را به دست داشتن در اين عمليات‌ها متهم کنند.
درطرح مذكور قرار است با يك اقدام عملياتی و نمایشی تعدادی از اين افراد دستگير و در بازجويی ها این دو کشور را به فعاليت هاي تروريستی، تهيه سلاح و مهمات برای تروريست ها و دخالت در امور داخلی افغانستان متهم سازند.