4 دلو 1390 - همه اخبار

كشتار بیش از۲ هزارغیرنظامی درسال ۲۰۱۱

كشتار بیش از۲ هزارغیرنظامی درسال ۲۰۱۱

بربنیاد یک گزارش گنگرۀ امریکا که روز دوشنبه پخش شده است، حدود ۲۲۶۲ غیرنظامی درخشونت های ۲۰۱۱ میلادی کشته شده اند.

بربنیاد گزارش خبررسانی فرانسه یی، دراین گزارش آمده است که تلفات غیرنظامیان درسال ۲۰۱۱ نسبت به ۲۰۱۰ اندکی کاهیش یافته است.

گزارش می نگارد که ۲۸۹ سرباز افغان در سال ۲۰۱۱ میلادی کشته شده اند، درحالی که در ۲۰۱۰ میلادی ۸۲۱ سربازافغان کشته شده اند.

درگزارش آمده است که تلفات نیروهای پولیس درسال ۲۰۱۱ میلادی ۵۲۲ بوده است نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش یافته است.

در سال ۲۰۱۰ شماری تلفات نیروهای پولیس به ۱ هزار ۲۸۹ تن رسیده بوده است.

بربنیاد این گزارش، در مجموع ۱۸۶۴ سرباز امریکایی در افغانستان کشته شده اند.

درسال ۲۰۱۱ میلادی سازمان ملل نیزگزارش را پخش کرده بود که درشش ماۀ نُخست ۱ هزار ۴۶۲ غیرنظامی کشته شده بودند که ۱۵ درصد افزایش را نشان می داد.

در گزارش سازمان ملل هشتاد درصد این تلفات به شورشیان نسبت داده شده بود.

بیشتر بخوانید  عبدالمتین قانع: امنیت افغانستان بی نظیر است!
همرسانی کنید!