- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات به امضا رسید

آریانانیوز: قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات در حضورداشت رئیس جمهور به امضا رسید…

در حضورداشت رییس جمهور محمد اشرف غنی، قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات میان یما شمس رییس اداره خط آهن افغانستان و یکی از مسوولین کمپنی INKON KZ قزاقستان به امضا رسید.

فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات ۴۳ کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان، زنده جان و انجیل ولایت هرات می گذرد. این پروژه که در مدت ۱۶ ماه به اکمال می رسد، بیش از ۵۸.۵ ملیون دالر هزینه برمی دارد و از سوی حکومت افغانستان تمویل می گردد.

خط آهن خواف – هرات، در ۴ قطعه به طول مجموعی ۲۲۵ کیلومتر میان ایران و افغانستان اعمار می گردد. دوبخش اول این پروژه، از خواف ایران الی سرحد شمتیغ به طول ۷۶ کیلومتر قبلاً تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد و کار ساخت بخش سوم در قلمرو افغانستان از سرحد شمتیغ الی ولسوالی غوریان به طول ۶۲ کیلومتر ۹۵ فیصد، تکمیل گردیده است.