- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

قدردانی وزیر امور خارجه از بریتانیا برای حمایت و پشتیبانی از روند صلح افغانستان

آریانانیوز: وزیر امور خارجه کشورمان در مکالمه تیلفونی با وزیر دولت بریتانیا در امور مشترک المنافع، ملل متحد و آسیای جنوبی از حمایت بریتانیا از روند صلح و تعهد اخیر لندن برای کمک در کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان در ژنیو، ابراز قدردانی و امتنان کرد…

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه با وزیر دولت بریتانیا در امور مشترک المنافع، ملل متحد و آسیای جنوبی، لورد طارق احمد طی یک مکالمۀ تیلفونی در مورد مذاکرات جاری صلح در دوحه و همکاری و مشارکت بریتانیا با حکومت افغانستان بحث وتبادل نظر کرد.

به نقل از وزارت امور خارجه، آقای اتمر از قربانی های نیروهای بریتانیایی در افغانستان، حمایت بریتانیا از روند صلح و تعهد اخیر لندن برای کمک در کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان در ژنیو، ابراز قدردانی و امتنان کرد.

وزیر امور خارجه از افزایش سطح خشونت در افغانستان ابراز نگرانی نموده، بر لزوم آتش بس فوری و نقش مهم دولت بریتانیا و علمای جهان اسلام در ترویج صلح و تقبیح خشونت در افغانستان تأکید کرد.

آقای طارق احمد، ضمن تاکید بر اهمیت صلح و نقش حیاتی علمای جهان اسلام در قبال آن، از حمایت و پشتیبانی مداوم بریتانیا از روند صلح افغانستان، از جمله کاهش خشونت و برقراری آتش بس فراگیر در کشور، به آقای اتمر اطمینان داد.