بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 8 سرطان , 1399 لینک کوتاه خبر :

قدردانی رییس جمهور غنی از مبارزان خط مقدم با کرونا

اشرف غنی 1 - قدردانی رییس جمهور غنی از مبارزان خط مقدم با کرونا

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در دیدار با هیات رهبری وزارت صحت عامه از داکتران و سایر کارمندان خدمات صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند، قدردانی کرد...


محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با هیات رهبری وزارت صحت عامه و مسئولین شفاخانه های افغان- جاپان و محمد علی جناح از طریق ویدیوکنفرانس، صحبت کرد.

در این ویدیوکنفرانس که در ارگ انجام شد و در آن رییس عمومی ادارۀ امور و رییس ادارۀ بازرس نیز حضور داشتند، در خصوص عرضه خدمات بهتر صحی و مبارزه مؤثر با ویروس کرونا، صحبت شد.

هیات رهبری وزارت صحت عامه، ضمن صحبت در مورد فعالیت ها و مشکلات شان، پیشنهادات خود را در خصوص عدم پرداخت معاشات پرسونل شفاخانه های افغان- جاپان و محمد علی جناح با رییس جمهور شریک ساختند.

رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات متذکره، از داکتران و سایر کارمندان خدمات صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند، قدردانی کرد و به ادارات مربوط وظیفه سپرد تا در قسمت اجرای به موقع معاشات آنان اقدامات عاجل نموده و گزارش اجراات شان را به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نمایند.

رییس جمهور به ادارۀ بازرس هدایت داد تا اتهامات وارده مبنی بر سؤاستفاده از امکانات مبارزه با ویروس کرونا را به صورت جدی بررسی نموده و نتایج یافته ها را به ریاست جمهوری گزارش دهد.

همچنان رییس جمهور کشور به ریاست عمومی ادارۀ امور وظیفه سپرد تا در همکاری با وزارت صحت عامه، موضوع رفع نیازمندی های این وزارت را مورد پیگیری قرار دهد.

همرسانی کنید!