- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

فساد اداری؛ یکی ازمهم ترین چالش های فرا روی حکومت داری!

آریانانیوز: معاون دوم رییس جمهور طی نشستی اظهار داشت که هنوز چالش‎های زیادی در برابر اطلاع رسانی در کشور وجود دارد.

سرور دانش گفت: فساد بزرگ‎ ترین چالش در برابر حکومت‎داری خوب است.

سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور نیز گفت: به هر قرارداده‎ ای که اخبار منفی نشر می شود، به این معنا نیست که ما بگویم رویدادهای منفی سانسور شود. تمام مشکلاتی که هست، باید به صورت منطقی بازتاب داده شود، به صورت منصفانه بازتاب داده شود تا حکومت اصلاح شود.