1 عقرب 1395 - همه اخبار

غنی: بی درنگ به وعده هایمان عمل می کنیم!

غنی: بی درنگ به وعده هایمان عمل می کنیم!

آریانا نیوز: اشرف غنی گفت: هیچگونه تعللی در عملی شدن تعهدات ما در قسمت زنان وجود نخواهد داشت!
رئیس جمهور در برنامه تحت عنوان” رهبری متحول برای زنان در مقام های بلند دولتی” که در ارگ انجام شد، شرکت کرد. خانم اول کشور نیز در این برنامه حضور داشت، ابتدا الزیرا سگنبایوه رئیس اداره ملل متحد برای زنان صحبت کرد و از باورمندی رئیس جمهور و خانم اول کشور به رهبری زنان و تلاش های شان بخاطر توانمند سازی آنان، تشکری کرد.

وی گفت: امروز جهان بخاطر رهبری به راه های جدید نیاز دارد و زنان در رهبری متحول نقش عمده ای را ایفا می کنند.

خانم الزیرا سگنبایوه ابراز آرزومندی نمود که زنان از طریق این برنامه بتوانند یکجا با مردها بخاطر رسیدن به اهداف شان همکاری و تشریک مساعی نمایند.

سپس سوزن کولمن مربی و تسهیل کنندۀ برنامه رهبری متحول برای زنان در رابطه به برنامه مذکور معلومات داده، گفت که کار کردن با زنان برجسته در سطح حکومت و توانمند ساختن آنها برای ما قابل افتخار است.

وی گفت که زنان در این برنامه در رابطه به مسایل مختلف و فرصت ها و چالش های موجود بحث و تبادل نظر کردند و تجارب شانرا با همدیگر شریک ساختند.

بعداً فوزیه علم مشاور دفتر خانم اول کشور، نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، فایقه جاوید رئیس جندر وزارت تجارت و صنایع و آمنه احمدی رئیس مالیه دهنده گان متوسط وزارت مالیه در رابطه به تجربیات شان در این برنامه، صحبت کردند.

فوزیه علم مشاور دفتر خانم اول، گفت که از این برنامه مسایل زیادی از جمله احترام متقابل و اینکه از امتیازات سؤ استفاده نشود، آموختم. وی افزود که ما فن ایراد سخنرانی و ارتباطات و مهارت های مذاکره را نیز یاد گرفتیم.

نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، گفت که رئیس جمهور و خانم اول، نیاز نقش موثر و والای زن را در سیاست، اقتصاد و اجتماع در محراق توجه خویش قرار داده اند. وی افزود: تقرر و حمایت کتلۀ از خانم های مستعد با تحصیلات عالی و توانایی های خاص در پست های مهم دولتی و تصمیم گیری و توجه در بهبود رهبری آنها، اقدام مهم و ستودنی است.

بیشتر بخوانید  اظهارات تازه سخنگوی طالبان درباره تحصیل دختران در افغانستان

خانم مصلح گفت که گروپ انتخاب شدۀ زنان رهبر موضوعات اساسی برای تحول رهبریت را آموختند که می تواند در اجرای امور بعدی ما را کمک کند.

وی گفت: ما آموختیم که چگونه صحبت موثر ارائه کنیم، روابط دیپلوماتیک را چگونه تقویت نمائیم، در بحث های سیاسی با در نظرداشت مهارت های سخنرانی، دادخواهی بکنیم و آموختیم که رهبری متحول وابسته به تشریک مساعی است.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان خاطر نشان کرد که این برنامه مرا شخصاً در قسمت اصلاحات تشکیلاتی که در وزارت امور زنان روی دست گرفته ایم، خیلی کمک می کند تا این تشکیل بتواند وزارت امور زنان را به هدف مهم اش که توانمندی زنان در افغانستان است، برساند.

فایقه جاوید رئیس جندر وزارت تجارت و صنایع در صحبت هایش گفت که در این برنامه از میتود و روش های که استفاده شد ما را قادر می سازد تا آنرا در ساحه کاری خود مورد تطبیق قرار دهیم.

خانم جاوید گفت که ما توانستیم در خود تغییر بیآوریم و متوجه ضعف های خویش شویم. وی افزود: ما آموختیم که در رهبری متحول کسی نباید متضرر شود و رهبری متحول زمانی موفق است که برد با برد باشد و هیچ کس احساس بازندگی نکند.

رئیس جندر وزارت تجارت و صنایع گفت: این گام مثبت و امیدوارکنندۀ است که ما خانم اول را مانند مادر مهربان ملت و جناب رئیس جمهور را منحیث پدر مهربان ملت با خود داریم و افتخار می کنم که افغان هستم و ملتم پدر و مادر مهربان دارد.

وی در پهلوی اینکه تطبیق پروگرام سی بی آر را مثبت دانست، اما گفت که اولین کسانیکه بازنده این پروگرام بودند، زنان رهبر اند و بسیاری شان وظایف شانرا از دست داده اند.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی های شدید و سیلاب در 8 ولایت کشور

خانم آمنه احمدی رئیس مالیه دهنده گان متوسط وزارت مالیه گفت که آنچه در این برنامه آموختیم، تعهد می کنیم که آنرا در ادارات مربوطه خویش عملی سازیم.

وی در رابطه مصئونیت وظیفوی زنان ابراز نگرانی کرده، گفت که کار های بیشتری برای حفظ وقار و آبروی زنان صورت گیرد، زمانیکه زنان در ادارات دولتی کار می کنند باید دولت از وضعیت شان باخبر باشد.

خانم آمنه احمدی پیشنهاد نمود که یک تیم نظارتی ایجاد گردد تا وضعیت زنان را در وزارت خانه های که آنان در بست های پائین کار می کنند، مورد بررسی قرار دهد و آنانیکه باعث آزار و اذیت زنان می شوند، مجازات گردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، مراتب عمیق امتنان خویش را بخاطر اینکه زنان در برنامه رهبری متحول سهم گرفتند و تجارب خویش را عملاً ثابت کردند، ابراز نمود.

رئیس جمهور گفت که از سخنرانی های شما معلوم شد که این برنامه ارزش سرمایه گذاری را داشت و شما تداوم آنرا ضمانت کردید.

رئیس جمهور کشور، گفت که بین رهبری و مدیریت تفاوت وجود دارد زیرا در بعضی حالات ۹۰ در صد ضرورت به مهارت های رهبری است و ۱۰ در صد مدیریتی و برعکس بعضی اوقات ۹۰ در صد ضرورت به مهارت های مدیریتی و ۱۰ در صد رهبری می باشد، اما جامعه ما و حالت تحولی که روی دست داریم، در این زمینه ضرورت به تعادل دارد.

محمد اشرف غنی گفت: فرهنگ مرد محوری یکی از بزرگترین مشکلات جهان امروزی است و از این جهت ما به یک مشکل فکری بنیادی قرار داریم. وی همچنان گفت که یکی از مشکلات ما فرهنگ گوش کردن است، زیرا ما به خود گوش می کنیم و عکس العمل اول ما این است که چطور حرف مخاطب خود را کم جلوه بدهیم.

بیشتر بخوانید  پیام تبریک طالبان به داکتر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب مردم ایران

رئیس جمهور در مورد ایجاد فضای مطمئن کاری برای زنان، گفت که زنان با دولت مشترکاً کار کنند که یک فضا ایجاد گردد تا هم مشکلات شنیده شوند و این موضوع روشن گردد که در کدام حالت ما می توانیم قانون را تطبیق کنیم.

رئیس جمهور غنی گفت که اگر وزیر، رئیس و هر مقام دیگری زنان را به چشم بد ببینند، فوراً از وظیفه سبکدوش خواهند شد.

وی افزود: مدیریت برنامه سی بی آر را شخصاً پیش خواهم برد و در جای که من باشم زنان افغانستان نه تنها نقش مساوی، بلکه نقش بیشتر خواهند داشت.

رئیس جمهور غنی خطاب به زنان گفت: شما اطمینان داشته باشید تا روزیکه این امانت به من سپرده شده است، هیچگونه تعللی در عملی شدن تعهدات ما در قسمت زنان وجود نخواهد داشت.

وی گفت که نیاز است تا یک فضای اعتماد و احترام بین زن و مرد وجود داشته باشد زیرا احترام پیامبر ما حضرت محمد (ص) به خانمش بی بی خدیجه، بی نظیر بود، پس ما چیز جدید نمی خواهیم، چیزی را می خواهیم که همیشه در فرهنگ ما وجود داشته است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: من امید و باور کامل دارم که با سهم مثبت شما زنان یک تغییر و تحول اساسی در جامعه، فرهنگ و ارتباطات ما به وجود خواهد آمد.

متعاقباً خانم اول کشور صحبت کرد و در رابطه کنفرانس توانمندی زنان که در کشور امارات متحده عربی اخیراً برگزار گردیده بود، معلومات داد و بر کار و تلاش مشترک زنان و حمایت از همدیگر تاکید کرد.

در اخیر رئیس جمهور کشور و خانم اول، تصدیقنامه های فارغان برنامه رهبری متحول برای زنان در مقام های بلند دولتی و تحفه های را که برای استادان این برنامه در نظر گرفته شده بود، توزیع کردند.

همرسانی کنید!