تجلیل از عید قربان در افغانستان زیر سایه فقر و دشواری های اقتصادی

تجلیل از عید قربان در افغانستان زیر سایه فقر و دشواری های اقتصادی

آریانا نیوز: علاوه بر محدودیت ها که بیشتر گریبانگیر جوانان و دختران می شود، مشکلات اقتصادی نیز بر عید سایه افکنده، بسیاری از افغان ها با اشاره به فقر روزافزون و بیکاری گسترده، می گویند که توانایی خرید برای عید ندارند…

چهارشنبه هفتم سرطان٬ اولین روز عید قربان و چهارمین عید افغان ها، تحت حاکمیت دوبارۀ طالبان است.

محدودیت های وضع شده از سوی طالبان، دشواری های اقتصادی، بیکاری و فقر روزافزون، بر عیدقربان امسال در افغانستان سایه افکنده است.

زنان افغان بیشتر از دیگران تفاوت ها با عید های گذشته را احساس می کنند که ممنوعیت بر آموزش و کار زنان در زمرۀ آنهاست.

ملینا باشنده کابل در این مورد میگوید: متاسفانه که شور شوق عید های گذشته نیست، ما هنوز هم از تمام حقوق خود محروم هستیم، دروازه های پوهنتون و مکاتب بروی ما بسته است. عید ما وقتی است که بتوانیم درس بخوانیم، کار کنیم و هیچ دختری از حقوق خود محروم نباشد.

ملینا امیدوار است که در عید آینده دختران افغان بتوانند به مکاتب و پوهنتون ها بروند و آنها نیز بتوانند ایام عید را با شادی جشن بگیرند.

با حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، موسیقی و کنسرت ها، نمایشات و جشنواره ها و حضور زنان در محلات تفریحی عام ممنوع شده است.

علاوه بر این محدودیت ها که بیشتر گریبانگیر جوانان و دختران می شود، مشکلات اقتصادی نیز بر عید سایه افکنده، بسیاری از افغان ها با اشاره به فقر روزافزون و بیکاری گسترده، می گویند که توانایی خرید برای عید ندارند.

رویا باشندۀ کابل، یکی از آنهاست: در شرایطی سختی که در افغانستان است با کدام پول، با کدام کار وبار برای عید می توان آمادگی گرفت و برای اطفال، خود و خانواده لباس خرید و قربانی کرد. نخیر ما هیچ آمادگی برای عید نگرفته ایم.

بیشتر بخوانید  هلاکت 4 تن از افراد کلیدی طالبان در هرات

یک باشندۀ شهر مزار شریف هم می گوید، با وجود مشکلات اقتصادی، مردم با امکانات اندک عید را تجلیل می کنند: طوریکه مردم عید را درسال های گذشته تجلیل می کردند، چون اقتصاد آنها ضعیف شده و امکانات کمتر شده نمی توانند، ولی با و جود آن عید را تجلیل می کنند.

امسال بازار خرید و فروش مواشی برای قربانی هم سرد است. یکی از فروشندگان مواشی در ولایت نیمروز می گوید که امسال مردم توانایی کمتر برای خرید مواشی دارند: مردم فقیر و بیچاره هستند، اگر کار و بار باشد قیمتی فهمیده نمی شود، مواشی برای مردم قیمت تمام می شود، تنها مواشی نی، همۀ چیز قیمت است.

با وجود محدودیت های اجتماعی و فقر گسترده ای که بر عید قربان سایه افکنده، اما تعدادی هم از امنیت و برخی اقدامات دیگر راضی هستند.

نوید یک باشندۀ کابل می گوید: یک خوبی اینست که وزارت صحت عامه اعلام کرده که هر گاو و گوسفندی که قربانی می شود، باید اول واکسین شده، بعد قربانی شود.

وزارت داخله حکومت طالبان هم گفته که تدابیر امنیتی خاص برای عید در نظر گرفته شده، ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان نیز چند روز پیش در پیامی به مناسبت عید، با اشاره به امنیت در افغانستان، ادعا کرد که حقوق زنان افغان تامین شده است.

 

همرسانی کنید!