29 حمل 1394 - همه اخبار

عوامل مشخص نا امنی ها در بدخشان کدام ها اند؟

عوامل مشخص نا امنی ها در بدخشان کدام ها اند؟

با اینکه هیچ یک از ولسوالی های بدخشان زیر تصرف مخالفان حکومت نمی باشد ولی این ولایت نسبت به ولایت های دیگر شمال نا امن تر پنداشته می شود.

 

گسترش نا آمنی به شمال افغانستان که نسبت به مناطق دیگر کشور پرامن تر محسوب می شد کدام گپ نو نیست.

 

از نا امنی ها و شکایت های مردم درولایت های قندز، تخار، فاریاب، جوزجان، بلخ و بغلان هرازگاهی گزارش داده می شود، ولی عوامل مشخص نا امنی ها دربدخشان کدام اند؟

 

صالح محمد عضوکمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه درپاسخ چنین می گوید:

 

“بدخشان مستقیما یک راه عمومی برای مخالفان شده می تواند، ازچترال گرفته تا تا جکستان وازبکستان، یک راه بسیار کوتاه وساده برای آنها است، آنها ازاین طریق هم به چین وهم به تاجکستان وازبکستان رفته می توانند.منطقه کوهستانی است. رفت وآمد نیز درآن به بسیار آسانی انجام میشود، پوسته های امنیتی هم درطول راه وجود ندارد”

 

صالح محمد می افزاید که اگرموضوع امنیت بدخشان جدی گرفته نشود نا امنی ازاین ولایت به نقاط دیگرشمال سرایت خواهد کرد.

 

او می گوید سرحدات شمالی افغانستان نه تنها امکانات رفت وآمد آزاد را به حامیان خارجی شورشیان مهیا می سازد بلکه زمینۀ جلب وجذب افراد دیگر ازآن طرف سرحدات را نیز فراهم می کند.

 

“اگر ازسوی نظام افغانستان زیر فشار قرار گیرند آنها به ساده گی می توانند به تاجکستان، ازبیکستان ویا ترکمنستان بروند. درآنجا میتوانند افراد جدید به خود جلب جذب کنند.”

 

مقامات امنیتی افغان گزارش های نا امنی ها درمناطق شمال را رد نمی کنند، ولی این را نمی پذیرند که مخالفان کدام ولسوالی را زیرتصرف کامل خود آورده باشند. اعضای ولسی جرگه این سخن را تایید می کنند، ولی می گویند دربرخی ولسوالی های بدخشان تنها مراکز آن در دست دولت بوده و اکثرمناطق ماحول آن زیر تصرف مخالفان می باشد.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان

 

جنرال سابق امرالله امان ازجملۀ کارشناسانی است که موقعیت بدخشان را برای فعالیت مخالفان نسبت به ولایت های دیگر مساعد تر می بیند.

 

هرچند او نا امنی های اخیر دربدخشان را به اندازۀ که رسانه ها گزارش میدهند جدی نمی داند ولی رد نمی کند که برخی حلقات خارجی وداخلی برای اهداف سیاسی واقتصادی خود درناآرامی های این ولایت دست دارند.

 

امرالله امان می گوید:

 

“چندین عوامل دارد. یکی آن عامل خارجی است. حلقات استخباراتی درآنجا فعالیت دارند تا این ولایت را نا آرام سازند وبهره برداری سیاسی کنند.مشکلات داخلی نیز است. درآنجا برخی معادن سنگ های قیمتی است که آنها میان خود باید از آن استفاده کنند.”

 

خبرنگار ذبیح الله احساس که بیش ازده سال وضعیت امنیتی مناطق شمال افغانستان را بررسی کرده است وضعیت کنونی این مناطق را نسبت به سال های گذشته نا امن تر ارزیابی می کند.

 

او گفت نه تنها بدخشان بلکه ولایت های دیگرچون قندز، تخار، فاریاب هم از ولایت های است که نسبت به سال گذشته نا امن ترشده اند.

 

ولی اومی افزاید که مخالفین اکنون مهارت جنگ تبلیغاتی را آموخته اند وبرخی عملیات آنها چون درگیری اخیر درولسوالی جرم بیشتر برای تبلیغات بوده است.

 

او درعین حال ازحلقات مافیا وقاچاقبران مواد مخدر نیز یاد آورمی شود که بگفتۀ وی ازنا امنی ها حمایت می کنند.

 

ذبیح الله احساس می گوید:

 

“درنا امنی بدخشان تنها کسانیکه درجهان تروریست تعریف شده اند یا درافغانستان طالبان مسلح دانسته میشوند دست ندارند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان نیز درنا امنی های بدخشان دخیل اند ویکی ازجوانبی است که این نا امنی ها را حمایت می کنند.”

بیشتر بخوانید  آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 23 ولایت کشور

 

این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که وزیرداخلۀ افغانستان به جلسۀ استجوابیۀ اخیر ولسی جرگه گفت، بیست ولایت افغانستان با تهدید های امنیتی روبرو می باشند.

 

از نیروهای امنیتی افغان انتقاد می شود که میان خود همآهنگی ندارند و چنین وضعیت ازموثریت عملیات آن ها می کاهد وباعث تلفات می شود.

همرسانی کنید!