- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عمران خان از مداخله در امور افغانستان دست برداشت!

آریانانیوز: صدراعظم پاکستان گفت که کشور اش در امور افغانستان دخالت نمی کند…

عمران خان صدراعظم پاکستان اظهار داشته است که کشوراش از هیچ یک جناح های درگیر افغانستان حمایت نمی نماید.

وی افزود: ما سعی می ورزیم تا درگیری افغانستان از طریق صلح حل و فصل گردد. دولت پاکستان به این عقیده است که تصمیم نهایی را باید مردم افغانستان بگیرد.

سخنرانی عمران خان در مورد افغانستان بعد از آن صورت گرفت که او را محکوم به مداخله درامور داخلی افغانستان نمودند، او ایجاد دولت انتقالی را به افغانستان پیشنهاد نموده بود.

وی گفت که اعلامیه وی در مورد افغانستان صرف مشوره دوستانه بوده است و قصد مداخله در امور داخلی کشور مستقل را نداشته است.