8 عقرب 1394 - همه اخبار

عقب نشینی طالبان از ولسوالی دشت ارچی کندز

عقب نشینی طالبان از ولسوالی دشت ارچی کندز

آریانا نیوز: مقام های امنیتی تاکید می ورزند که طالبان بیشتر از این توان جنگ با نیروهای امنیتی کشور را ندارند.

 

مقام های امنیتی در ولایت کندز میگویند که هسته اصلی نبرد شورشیان طالب در کندز نابود شده است و شورشیان بیشتر از این ، توان رویارویی در برابر نیروهای دولتی را ندارند.

 

گزارش ها حاکی از آنست که طالبان در این نبرد از خانه های غیر نظامیان استفاده میکنند و باشنده گان محل میگویند که در برابر طالبان ایستاده گی خواهند کرد.

 

در همین حال، شماری از باشنده گان این ولسوالی در همکاری با نیروهای امنیتی کشور می کوشند تا طالبان را به گونه کامل از محل بیرون برانند.

 

یک تن از باشنده گان دشت ارچی در این باره چنین اظهار داشت:”من و چهار فرزندام سلاح گرفتیم تا از وطن خود دفاع نماییم.”

 

مقام های امنیتی تاکید می ورزند که طالبان بیشتر از این توان جنگ با نیروهای امنیتی کشور را ندارند.

 

یک تن از فرماندهان ارتش ملی در کندز گفته است:”عملیات ما به گونه موفق آمیز در جریان است. ما به دشمن تلفات سنگینی را وارد ساخته ایم و همچنان برای بیرون راندن دشمن از این منطقه متعهد هستیم.”

 

این در حالیست که نیروهای امنیتی کشور بعد از دوسال توانستند مرکز فرماندهی پولیس در ولسوالی دشت ارچی را دوباره به دست بگیرند.

 

ولایت کندز در جریان امسال گواه خشونت های بی سابقه بود و در اکثر موارد غیر نظامیان جان های شان را از دست دادند و خانه های آنان نیز نابود گردیدند.

بیشتر بخوانید  از وعده های طالبان برای مهار تروریزم تا بی اعتمادی امنیتی روسیه به امارت اسلامی!

 

طالبان تقریبا یک ماه پیش در جریان یک تهاجم که از سه استقامت انجام دادند توانستند شهر کندز را تصرف نمایند، اما بعد از سه روز درگیری نیروهای امنیتی توانستند دوباره این شهر را تحت کنترول شان در آورند.

همرسانی کنید!