- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت زنان قربانی خشونت در افغانستان

آریانانیوز: سازمان عفو بین‌الملل گفت که بسیاری از بازماندگان خشونت علیه زنان به شمول کارکنان خانه‌های امن، قاضیان، وکلای مدافع، مقام‌های حکومتی و افراد دیگر که در خدمات حمایتی به زنان سهم داشتند با خطر خشونت و مرگ روبه‌رو استند…

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که خدمات ضروری برای زنان قربانی خشونت در افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور از بین رفته است.

۲۶ تن از زنان و کسانیکه به زنانِ قربانی خشونت در افغانستان خدمات عرضه می‌کردند به این نهادِ مستقر در لندن گفته اند که طالبان خانه‌های امن را بسته اند و زندانیان به شمول بسیاری افرادی را که در پیوند به خشونت علیه زنان محکوم شده بودند رها کرده اند.

سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته گفت که بسیاری از بازماندگان خشونت علیه زنان به شمول کارکنان خانه‌های امن، قاضیان، وکلای مدافع، مقام‌های حکومتی و افراد دیگر که در خدمات حمایتی به زنان سهم داشتند با خطر خشونت و مرگ روبه‌رو استند.

اگنِس کالامار منشی عمومی سازمان عفو بین‌الملل گفته است که زنان و دخترانِ که از خشونت‌های جنسیتی باز مانده اند تنها رها شده اند و شبکۀ حمایتی آنها از بین رفته است.

امنستی انترنشنل می‌گوید، زمانی که طالبان در ماه آگست بر افغانستان حاکم شدند، خانه‌های امن در این کشور بسته شدند.

پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، شبکۀ خانه‌های امن و خدمات برای زنان قربانی خشونت‌های خانوادگی وجود داشت.