13 سنبله 1393 - همه اخبار

عظیمی : نتایج تفتیش آراء با چک لست های موجود مطابقت ندارد

عظیمی : نتایج تفتیش آراء با چک لست های موجود مطابقت ندارد

 

مسوولین کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که در بیشتر موارد نتایج تحریر شده محلات رای دهی با چک لست های تفتش آرا متفاوت هستند.

مسوولین کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز گذشته در پنجمین جلسه علنی رسیده گی به شکایات در رابطه به ابطال آرا به خبرنگاران گفتند که در بعضی موارد نتایج تفتیش آراء با چک لست های موجود مطابقت ندارد.

ریدا عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بی توجهی در این قسمت را یک نوع بی عدالتی خواند:

” واقعاً چک لیست ها مشکل دارد، هر شخصی که این چیک لیست ها را خانه پوری کرده، بسیار بی مسوولیت پیش رفته، در صورتی که صندوق ها خالی از ورق رای دهی می باشد چطور وقتی در چیک لیست آمده که آیا آراء مشابه است نخیر نوشته کند، ما هم نمی فهمیم که اصل قضیه چه است ؟

این کمال بی مسوولتی کسی را نشان میدهد که به خاطر تفتیش یک پروسهء مهم برایش امانت سپرده شده. “

مسوولین این کمیسیون می گویند که در بیشتر موارد نتایج تحریر شده محلات رای دهی با

چک لست های تفتش آرا متفاوت هستند.

در این حال مسوولین تیم تحول و تداوم کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را به برخورد های غیر مسلکی در خصوص چک لیست ها متهم می کنند.

سید حبیب هاشمی نماینده این تیم که در پنجمین جلسه علنی رسیده گی به شکایات انتخاباتی حضور داشت گفت که آنها چندین مرتبه از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان حل مشکل در چک لیست ها شده اند، اما به گفته وی مشکلات در این بخش هنوز هم موجود اند:

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان

” زمانی که ما فیصله انتخابات را می بینیم و برخورد را که با چک لیست می کنند، برخورد غیر مسلکی و غیر تخنیکی است، بناً ما قبول نمی کنیم و به کمیسیون شکایات، شکایت های خود را درج کردیم و یک تعداد مسایل نزد کمیسیون شکایات گنگ است گفتند که به کمیسیون مستقل انتخابات رسماً استلام می کنیم. “

از سوی دیگر عبدالرحمان هوتکی معاون این کمیسیون گفت که، آنان یک نماینده شانرا به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده اند و پس از دریافت معلومات دراین خصوص بررسی هایشان را آغاز می کنند.

چک لیست تفتیش آراء عبارت از16 معیارتعین شده است که ازسوی دو تیم انتخاباتی افغانستان مورد تایید قرارگرفته و به به اساس آن در باره سرنوشت آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تصمیم اتخاذ می شود.

همرسانی کنید!