- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عطا محمد نور: در جرگه مشورتی صلح نفوذ دارم!

آریانانیوز: عطامحمد نور می گوید که در جرگه مشورتی صلح نفوذ دارد و حکومت نمی‌تواند این جرگه را برخلاف میل مردم به پیش ببرد…

عطا محمد نور، رییس اجراییه حزب جمعیت اسلامی افغانستان، می‌گوید که در جرگه مشورتی صلح نفوذ دارد و حکومت نمی‌تواند این جرگه را برخلاف میل مردم به پیش ببرد.

آقای نور می‌گوید: بسیاری از دوستان به ما می‌گفتند که در جرگه اشتراک کنند من خودم به آنها گفتم که بلی مردم ما در آنجا است و حکومت نمی‌تواند به خواست خودش پیش برود.

آقای نور، یکی از تحریم کننده‌گان جرگه مشورتی صلح است و این جرگه را شیوه ای از کارزارهای انتخاباتی رییس‌جمهور غنی، می‌داند.

در همین حال، آقای نور، به پایان دوره کاری رییس‌جمهور غنی، در اول ماه جوزای سال روان تاکید ورزیده می‌گوید که برای ادامه نظام با بزرگان سیاسی مشورت می‌کند.

آقای نور می‌افزاید: قانون اساسی گفته است که اول جوزا سال پنجم کار رییس جمهور پایان می یابد اینها که رییس جمهور انتخابی هم نیستند ما برای ادامه نظام با بزرگان مشورت می کنیم.

از سویی هم، پرسش چند دسته شدن حزب جمعیت اسلامی در تکت‌های انتخاباتی را آقای نور چنین پاسخ می‌دهد؛ وی در گوش‌زد به صلاح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسلامی می‌گوید آقای ربانی را بیشتر از دوره کاری اش تحمل کرده اند.

آقای نور، می‌گوید که صلاح‌الدین ربانی، رهبری جمعیت را پس از جان باختن پدرش به عهده دارد و در دو دور انتخابات قبلی از عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت حمایت کرده است این بارهم آقای ربانی حمایت جمعیت اسلامی را در انتخابات پیش‌رو از آقای عبدالله اعلام کرده است.

آقای نور اظهار می دارد: جمیعت اسلامی به ریفورم نیاز دارد ما صلاح الدین خان را پس از شهادت استاد برای دو ماه سرپرست تعین کردیم اما ادامه کار را تحمل کرده ایم.