- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عضویت افغانستان در کمیسیون صلح و ورزش شورای المپیک آسیا

آریانانیوز: داکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک عضویت کمیسیون صلح و ورزش شورای المپیک آسیا را بدست آورد…

در خبر نامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش آمده است که شورای المپیک آسیا پس از پایان سی و هشتمین جنرال اسامبله اش که در تایلند برگزار شده بود، روی انتخاب روساء و کمیسیون های مربوط به آن شورا تمرکز نمود.

این شورا با توجه به اجماع عمومی که در سطح ملی و بین المللی برای تامین صلح سرتاسری در افغانستان شکل گرفته و برجسته ساختن نقش ورزش در پروسه صلح افغانستان، داکترحفیظ الله ولی رحیمی رییس کمیته ملی المپیک را به عضویت کمیسیون صلح و ورزش آن شورا انتخاب نمود.

از جانب دیگر داکترمحمد یونس پوپلزی سکرترجنرال کمیته ملی المپیک کشور نیز به عضویت کمیسیون صحی شورای المپیک آسیا انتخاب گردیده است.