- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عبدالله عبدالله: انتخابات به دور دوم نخواهد رفت

آریانانیوز: عبدالله عبدالله ریاست اجراییه حکومت گفته‌است: قطعا انتخابات به دور دوم نخواهدرفت، صبورانه تا شمارش آرای مردم توسط کمیسیون مستقل انتخابات و با هوشیاری و چشمان باز منتظر خواهیم‌ماند…

عبدالله عبدالله ریاست اجراییه حکومت گفته‌است: قطعا انتخابات به دور دوم نخواهدرفت، صبورانه تا شمارش آرای مردم توسط کمیسیون مستقل انتخابات و با هوشیاری و چشمان باز منتظر خواهیم‌ماند. قرار است نتایج ابتدایی تا کمتر از سه هفته دیگر اعلام شود.

وی اضافه نمود: باز شدن قفل یکی از اتاق‌هایی که در آن دستگاههای تخنیکی قرار داشت سوال برانگیز بود، ضمن اینکه لست رای‌دهنده گان در روز انتخابات درست نبود و تعداد زیادی از مردم از رای‌دهی محروم شدند. با این حال به کمیسیون اعتماد داریم. منتظریم ببینیم عملکرد آن در رزوهای آینده به چه صورتی خواهد بود.

یادآور می شود هر دو رقیب اصلی این انتخابات (اشرف غنی و عبدالله عبدالله) در دور پیش نیز یکدیگر را آزموده اند. مضاف براینکه در پنج سال گذشته آنها هیچگاه مناسبات گرمی با یکدیگر نداشته اند. حالا هر کدام به صورت ضمنی خود را پیروز میدان مبارزات انتخاباتی می دانند.