- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عبدالطیف پدرام: حکومت وحدت ملی به آخر خط رسیده است!

آریانانیوز: عبدالطیف پدرام در میان هوادارانش در کابل گفت: حکومت وحدت ملی خاتمه یافته و ما حکومت وحدت ملی را به رسمیت نمی‌شناسیم…

عبدالطیف پدرام، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از چاشت امروز به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد.

او که در یک گردهمایی در میان هوادارانش در کابل سخن می‌زد، بر ایجاد حکومت فدرالی در افغانستان تأکید کرد و گفت که نظام فدرالی، تضمین کنندۀ حقوق مساوی تمام شهروندان خواهد بود.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، حکومت وحدت ملی را خاتمه یافته دانست و از آن به عنوان رژیم یاد کرد: موقف ما روشن است؛ ما حکومت وحدت ملی را به رسمیت نمی‌شناسیم.

عبدالطیف پدرام، بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونۀ شفاف و آزاد تأکید کرد و گفت که باید تعین کننده در این انتخابات آرای مردم باشد نه کسانی دیگری.

او در بخش دیگر از سخنانش، بر برنامه‌های آینده‌اش اشاره کرد. او گفت در صورتی برنده شدن در انتخابات، به زنان حقوق مساوی با مردان خواهد داد و نیز تعصبات را در کشور ازمیان برخواهد داشت.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، افزود که در صورت پیروزی، ارایۀ خدمات صحی و آموزش را رایگان خواهد کرد.

پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه اسد آغاز شدند؛ اما بدلایلی، شماری از نامزدان تاکنون پیکارهای شان را آغاز نکرده‌اند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود و پیکارهای انتخاباتی نامزدان، تا سوم ماه میزان ادامه خواهند داشت.