- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عبدالطیف پدرام: اشرف غنی از فقر مردم لذت می برد!

آریانانیوز: عبدالطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که سران حکومت از فقرمردم لذت می‌برندو با وجود داشتن هزارن فقیر در کشور ملیون‌ها دالر را هزینه مصارف شخصی خود شان می کنند…

عبدالطیف پدرام نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که ساختار کنونی نظام حکومت‌داری در افغانستان ناقص و تبعیض‌آمیز بوده و جواب‌گوی تساوی حقوق زنان با مردان نیست.

آقای پدرام که روز سه‌شنبه(5 سنبله) در میان زنان در کابل صحبت می‌کرد گفت که در ساختار کنونی نظام، زنان به حیث ابزار استفاده می‌شوند و به جایگاه واقعی خود دست نیافته‌اند.

او این نظام را برای زنان ناقص و تبعیض آمیز خواند و گفت که ساختار نظام باید طوری عیار شود که تساوی واقعی حقوق زنان با مردان به صورت پنجاه در پنجاه بوجود آید.

پدرام گفت، درصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سهمیه بندی مطلق و سخت گیران تساوی زنان و مردان را بوجود خواهد آورد تا زنان و مردان با سهم 50 در 50 در کادر دولت شریک باشند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از نظام خانه داری حاکم بر جامعه نیز گفت که عدم موجودیت نظام پاسخگو برای حقوق زنان سبب شده که نظام مرد سالار در کشور حاکم باشد.

به گفته او، زنان در افغانستان زمانی به حقوق شان می‌رسند که ادبیات حقوق زنان تغییر کند و به گونه هدف مند و انسانی در همه سطوح زنده گی به حقوق زنان احترام گذاشته شود.

او، یگانه خود راه دستیابی کامل زنان به حقوق شان را خودکفایی اقتصادی خواند و گفت که زنان باید حساب بانکی داشته باشند تا دست شان پیش شوهران شان دراز نباشد و در انحصار سلطه اقتصادی قرار نگیرند.

همچنین، آقای پدرام در بخشی از سخنان خود سران حکومت را به بی برنامه‌گی و خود خواهی در راستای احقاق حقوق زنان متهم کرد و گفت: سران حکومت از فقرمردم لذت می‌برند، با وجود داشتن هزارن فقیر در کشور ملیون‌ها دالر را هزینه مصارف شخصی خود شان (خرچ دسترخوان و محافظین) می‌کنند.

وی بیان داشت اگر پیروز میدان انتخابات ریاست جمهوری شود برای هر وزیرکابینه‌‎اش بیشتر از یک موتر و یک محافظ اجازه نمی‌دهد.