- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

هشدار عبدالطیف پدرام از آغاز دوباره جنگ در افغانستان

آریانانیوز: رهبر حزب گنکره ملی افغانستان در یک نشست خبری در کابل می‌گوید اگر در حکومت برآمده از نشست ترکیه، مشارکت عادلانه همه اقوام مراعات نشود، جنگ دیگری در کشور آغاز خواهد شد…

عبدالطیف پدرام رهبر حزب گنکره ملی افغانستان می‌گوید اگر در حکومت برآمده از نشست ترکیه، مشارکت عادلانه همه اقوام مراعات نشود، جنگ دیگری در کشور آغاز خواهد شد.

عبدالطیف پدرام رهبر حزب گنکره ملی افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت: نشست ترکیه به معنی شکست جامعه حهانی در افغانستان است که حکومت دست نشانده آنها نتوانست کار‌های خود را انجام دهد.

آقای پدرام گفت: ما از گفتگو‌های صلح و کنار رفتن اشرف غنی از قدرت حمایت می‌کنیم اما تاکید داریم که در حکومت انتقالی باید مشارکت عادلانه همه اقوام افغانستان تضمین شود.

وی بیان داشت: ما و مردم افغانستان از حکومت انتقالی و حکومت بعدی آن که به اساس قانون اساسی شکل می‌گیرد نیز نگرانی استیم که مبادا بازهم این حکومت‌ها تک قومی حرکت کرده و برنامه‌هایش قومی باشد.

رهبر حزب گنکره ملی افغانستان گفت: در حکومت انتقالی و حکومت بعدی آن نه از حکومت غنی کسی باشد و نه هم از طالبان، چون این دو برنامه تک قومی دارد باید کسانی غیر از این دو طرف روی کار آید.

آقای پدرام ساختار برآمده از حکومت غنی و طالبان را مورد قبول نخوانده تاکید دارد که تنها راه حل بحران افغانستان حکومت فدرالی اسلامی می‌باشد که او بالای آن تاکید دارد.

او از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست که در اجلاس ترکیه جایگاه طالبان را به درستی تعریف نموده و شکل بعدی دولت را فدرالی سازند تا مردم افغانستان تصمیم گیرنده سرنوشت خویش باشند.

از سوی هم سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که اگر صلح عادلانه در کشور تامین نشود، منجر به جنگ دیگر خواهد شد.