بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, ۲۸ ثور , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

طرح ظرفیت سازی امور استملاک و اسکان مجدد مورد تصویب قرار گرفت

اشرف غنی استملاک و اسکان مجدد - طرح ظرفیت سازی امور استملاک و اسکان مجدد مورد تصویب قرار گرفت

آریانانیوز: پس از بحث های همه جانبه، جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، طرح ظرفیت سازی امور استملاک و اسکان مجدد را مورد تصویب قرار داد...


جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، در ارگ از طریق ویدیوکنفرانس برگزار گردید.

به نقل از ارگ، در آغاز جلسه، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی صحبت کرده، گفت که روی طرح ظرفیت سازی امور استملاک و اسکان مجدد در مدت پنج سال کار کردیم، استراتیژی آن را ترتیب نمودیم و در دو سال گذشته ما توانستیم قوانین، مقررات و ساختارهای تشکیلاتی آنرا ایجاد کنیم تا یک رابطه میان متقاضیان زمین و دولت، به میان آید.

بعداً گل رحمان توتاخیل معین امور زمین داری وزارت شهرسازی و اراضی، طرح متذکره را به جلسه ارایه کرد و در مورد فعالیت های عمدۀ پروسۀ استملاک، حکومتداری استملاک، ظرفیت سازی، بودیجه مورد نیاز، هماهنگی ادارات ذیربط، پلان تطبیقی استملاک و اسکان مجدد و ساختار تشکیلاتی اداره، معلومات ارایه کرد.

وی افزود که ما هر بخش پروسۀ استملاک را به گونه قانونی تکمیل کردیم و برای رفع مشکلات آن کار کردیم، زیرا استملاک از نگاه پروسه های حقوقی، تخنیکی و اجتماعی یک پروسۀ پیچیده است.

توتاخیل، گفت که در طرح مذکور محدودیت ها واضح بوده و راه حل ها نیز پیش بینی شده تا پروژه ها در زمان معین آن، تطبیق شوند.

سپس استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور صحبت کرده، گفت که در پنج سال گذشته در بخش اراضی پیشرفت های چشم گیری داشته ایم. در این عرصه قوانین اصلاح گردید، مقررات و تشکیلات ساخته شد، اما در بخش تطبیق باید کارهای بیشتری صورت گیرد.

وی افزود که به ادارۀ استملاک باید صلاحیت، تشکیل و بودیجۀ کافی داده شود و همچنان برای این اداره یک مقرره و لایحۀ وظایف نیز ترتیب و جهت تصویب به کابینه ارایه گردد.

متعاقباً محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر صحبت کرده، گفت که قیمت گذاری در استملاک یک مشکل عمده است و قبل از تطبیق پروژه ها باید زمین و قیمت آن، مشخص گردد.

رییس جمهور غنی در صحبت هایش گفت که مشکل اصلی در استملاک نیست، بلکه در دیزاین تفصیلی است و باید تمام پروژه های بزرگ ملی در شورای عالی اقتصاد مورد تایید قرار گیرند.

رییس جمهور گفت که باید در هر پروژه کلان ملی منفعت و سهم مردم مدنظر گرفته شود و همچنان طبقه بندی واضح هر پروژه وجود داشته باشد.

وی افزود که در استملاک باید کیفیت بر کمیت ترجیح داده شود و همچنان ظرفیت تخنیکی مهم است، بخاطری که پروژه های ملی ظرفیت تفصیلی لازم را ندارند.

رییس جمهور غنی با بیان اینکه برای هر پروژۀ ملی همچون سرک سازی، بندها و برق باید یک پلان نمونه ای داشته باشیم، گفت: نیاز است که قیمت استملاک قبل از آغاز پروژه معلوم باشد و در این بخش می شود از مهارت های محصلین پوهنتون ها استفاده کرد.

همچنان رییس جمهور گفت که ما باید از پروژه های ملی به مردم اطلاع رسانی کنیم تا مردم از این پروژه ها و ماستر پلانی که برای شهرها ترتیب و تطبیق می گردد، آگاهی داشته باشند.

رییس جمهور غنی تصریح کرد که نیاز به یک دستورالعمل برای تعین قیمت زمین، نوع طبقه بندی آن و افراد متضرر و نفع بر می باشد و شوراهای قریه جات باید با همدیگر مرتبط شوند.

رییس جمهور در اخیر سخنانش گفت که در هر پروژه، مسئله استملاک زمین ها باید سنجیده شود و همچنان نوعیت تکنالوژی، قیمت، املاک دولتی و نوع همبستگی اجتماعی در آن معلوم گردد.

پس از بحث های همه جانبه، جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری، طرح ظرفیت سازی امور استملاک و اسکان مجدد را مورد تصویب قرار داد.

همرسانی کنید!
برچسب ها