بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 11 فوریه , 2020 لینک کوتاه خبر :

پلان مقررۀ کمیته مشترک رسانه ها و حکومت به تصویب کابینه رسید

اشرف غنی کابینه - پلان مقررۀ کمیته مشترک رسانه ها و حکومت به تصویب کابینه رسید

آریانانیوز: جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت...


به نقل از ارگ، ابتدا رییس جمهور غنی به نماینده گی از کابینه مراتب تسلیت خویش را بخاطر جان باختن محمد باقر محقق فرزند استاد حاجی محمد محقق ابراز کرد و از بارگاه ایزد متعال برای شادروان بهشت برین و به خانواده شان صبر جمیل استدعا نمود.

طبق اجندا، وزیر عدلیه پلان تعدیل فقره های ۶ و ۹ مادۀ پنجاهم قانون شرکت های دولتی را به جلسه ارایه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

همچنان وزیر عدلیه پلان تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را به جلسه مطرح کرد و کابینه پلان متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا این پلان را طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

به همین ترتیب وزیر عدلیه پلان قانون تنظیم امور زندان ها را به جلسه ارایه کرد و کابینه آن را مورد تصویب قرار داد.

در ادامه جلسه، پلان مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح گردید که کابینه طرح متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا آنرا طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی سازد.

سپس وزیر عدلیه پلان تعدیل برخی از مواد مقررۀ تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری را به جلسه مطرح کرد که کابینه آن را مورد تصویب قرار نداد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا به همکاری وزارت شهرسازی و اراضی و سایر نهادهای ذیربط پلان متذکره را طبق تذکره جلسه تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

به همین گونه، وزیر عدلیه پلان مقررۀ کمیتۀ مشترک رسانه ها و حکومت را به جلسه ارایه کرد و اضافه نمود که این مقرره به هدف اصلی تأمین امنیت و مصوونیت اشخاص رسانه یی، تسریع روند رسیده گی به قضایای خشونت علیه اشخاص رسانه یی، کاهش خشونت و تأمین حقوق صنفی و حرفه یی اشخاص رسانه یی و تأمین هماهنگی میان رسانه ها و ادارات ذیربط دولتی ترتیب و طی مراحل شده است که مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً، معین امور اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل پلان لایحه قیمت گذاری زمین های شهر کابل در نواحی ۲۲ گانه و قیمت احجام ساختمانی را به جلسه ارایه کرد و کابینه آنرا در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و شاروالی کابل را موظف نمود تا آنرا به صورت امتحانی برای یکسال مورد تطبیق قرار دهد.

سپس وزیر عدلیه پلان تعدیل برخی از مواد مقررۀ کاهش و جلوگیری از آلوده گی هوا را به جلسه مطرح کرد و کابینه آنرا در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا آنرا طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی سازد.

در ادامه، معین مالی وزارت مالیه گزارش ربع سوم سال ۲۰۱۹ آن وزارت پیرامون حسابدهی متقابل جینوا را به جلسه ارایه کرد که کابینه آن را مورد تصویب قرار نداد و وزارت مالیه را موظف نمود تا گزارش مذکور را طبق تذکر جلسه تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

متعاقباً، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی پلان تقویم سال ۱۳۹۹ هجری شمسی را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت. همچنان کابینه ضمن تصویب ۲۹ میزان به عنوان روز ملی زبان اوزبیکی، سال ۱۳۹۹ را بنام سال همبستگی و اصلاحات مسمی کرد.

بعداً، وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث پلان پاسخگویی به حوادث زمستانی سال ۱۳۹۸ را به جلسه ارایه کرد که در پرنسیب مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس، سرپرست وزارت ترانسپورت تقاضای استملاک ۶۶۸۲ متر مربع زمین اشخاص واقع قریه چیکل ولسوالی بگرام ولایت پروان را که تحت پروژه سرک کابل – پروان قرار گرفته، موازی ۲۰۹۴،۷ متر مربع زمین و سایر خسارات ناشی از احداث سرک و اتصال پل بهسود ولایت ننگرهار و موازی ۷۲۰ متر مربع زمین واقع قریۀ متون ولایت خوست که تحت مسیر سرک قرار گرفته است را به جلسه مطرح که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

متعاقباً، رییس عمومی ادارۀ ارگانهای محلی استملاک موازی ۳۰ بسوه و ۳۴ متر مربع زمین اشخاص جهت اعمار ساختمان شورای ولایتی نورستان را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

در ادامۀ جلسه، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به ۲۴ مورد اسناد انتقال حق استفاده زمین های دولتی جهت اعمار مکاتب در ولایات کاپیسا، کابل، دایکندی، ننگرهار، فاریاب، نیمروز، پروان، هرات، بغلان، کندز، میدان وردک و بلخ، اعمار ۲ باب مدرسۀ دینی در ولایات کندز و پروان و اعمار یک باب ساختمان ریاست تربیۀ معلم در ولایت بغلان را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

در اخیر جلسه، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه ۱۰ مورد معاهدات بین المللی را به جلسه مطرح نمود که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

همرسانی کنید!
برچسب ها