طالبان، گروگان های خود را آزاد کردند!

طالبان، گروگان های خود را آزاد کردند!

آریانا نیوز: به گزارش وزارت معارف، تعداد ۱۲۰ معلم و کارمند معارف غزنی که توسط طالبان گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند…

نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف، در باره دلیل این گروگان‌گیری گفت: یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبان استند و در ولسوالی گیرو فعالیت دارند، خواستار این بودند که معاش معلمین ما، که در حال حاضر از طریق کابل بانک پرداخته می‌شود و معلمین معاش شانرا از بانک اخذ می‌کنند، آنرا از طریق بانک اخذ نکنند و معاش از طریق معتمدین برای آن‌ها توزیع شود، تا این‌که طالبان یک مقدار مالیه اخذ کنند.

سخنگوی وزارت معارف هم‌چنان افزود، در رهایی معلمین و کارمندان معارف ولسوالی گیروی ولایت غزنی، هیچ گونه معاملۀ صورت نگرفته بلکه بزرگان قومی و اعضای شوراهای مکاتب غزنی برای آزادی گروگانان میانجی‌گری کردند.

بیشتر بخوانید  افتتاح پروژه های انکشافی در ولایت خوست
همرسانی کنید!