- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

صدور تذکره‌های برقی مشروعیت ندارد

آریانانیوز: نماینده گان ولسی جرگه در یک گردهمایی اعلام کردند صدور تذکره‌های برقی مشروعیت ندارد…

شماری از نماینده گان ولسی جرگه طی نشستی در کابل از حکومت خواستند تا روند صدور تذکره‌های برقی در افغانستان را متوقف کند.

نماینده گان تصریح کردند بین مردم، جریان‌های سیاسی و اقلیت‌ها درباره محتوای درج شده در تذکره‌های برقی تفاهمی وجود ندارد. بنابراین صدور تذکره‌های برقی مشروعیت ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از مردم در ولایات پنجشیر، بدخشان، و کاپیسا در اعتراض به محتوای درج شده در تذکره‌های برقی تظاهرات کردند.

محتوای تحمیلی ارگ ریاست جمهوری که برای تذکره‌های برقی در نظر گرفته شده اعتراضات برخی از نماینده گان، مقامات و رهبران احزاب را برانگیخته است.

درحالی که نماینده گان ولسی جرگه با اکثریت آرا محتوای مورد نظر اشرف غنی برای درج در تذکره‌های برقی را رد کرده بودند اما رییس جمهور غنی با اعمال فشار به هیئت اداری ولسی جرگه پلان مورد نظرش را به تصویب رساند.