- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تعین صبغت الله احمدی به حیث سخنگوی جبهه مقاومت ملی

آریانانیوز: سخنگوی وزارت خارجه دولت پیشین به حیث رییس روابط استراتیژیک و سخنگوی جبهه مقاومت ملی تعین شده است…

برخی اعضای جبهه مقاومت ملی تایید کرده اند که صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت پیشین به سمت سخنگو و رییس روابط استراتیژیک این جبهه گماشته شده است.

صبغت الله احمدی خود نیز این خبر را تایید کرده است.

او به جای محمد فهیم دشتی که در ابتدای حمله طالبان بر پنجشیر کشته شد، تعین شده است.

احمدی که در زمان حکومت محمداشرف غنی نیز سخنگوی وزارت امور خارجه کشور بود.

او از افراد نزدیک صلاح الدین ربانی رییس حزب جمعیت و وزیر خارجه دولت پیشین، است.