19 جدی 1393 - همه اخبار

شکایت مردم از وجود ناامنی ها در شاهراه کابل قندهار

شکایت مردم از وجود ناامنی ها در شاهراه کابل قندهار

 

شماری از رانندگان شاهراه کابل قندهار میگویند که با وجود شکایت های مکررشان هنوز هم مقامات امنیتی در زمینه تامین امنیت این شاهراه توجه لازم نکرده اند.

 

این رانندگان می گویند که، بی توجه مسوولان امنیتی در این راستا سبب شده که در روز روشن اموال و اجناس مسافران توسط دزدان مسلح به غارت برده شود.

 

دوست محمد راننده شرکت تونس پیما گفت، حکومت باید برای تامین امنیت شاهراه کابل قندهار اقدامات جدی را روی دست گیرد.

 

آقای دوست محمد یکی از قضایای دزدی را در مسیر شاهراه کابل قندهار چنین حکایت میکند:

 

” زمانیکه موتر را که توقف دادم با کلاشنیکوف به شیشه موترم زد و آنرا شکستاند و شیشه موترم حالی درز است، برایم گفت که تمام چیزهای که دارید بکشید و اگر در جیب کسی چیزی باقی مانده بود باز حق شکایت را ندارد و بعد همه اجناس را غارت کردند. ”

 

این رانندگان میگویند، در مناطق که پوسته های اردوی ملی جا بجا شده، تا حدی جلو نا امنی ها و سرقت های مسلحانه گرفته شده اما در مناطق که پوسته های امنیتی آنان وجود ندارد، دزدی صورت میگیرد.

 

رانندگان می گویند که تخریب نمودن پل و پلچک ها توسط طالبان مسلح نیز زمینه را برای دزدان مسلح فراهم ساخته است.

 

عیسی جان یک تن از رانندگان شرکت ترانسپورتی احمدشاه بابا گفت، حکومت باید به این مشکل آنان بگونه جدی رسیدگی کند:

 

” دزدان در مسیر راه بر پل چکهای که تخریب شده، نارسیده به ولسوالی شهر صفا نشسته اند و ما را اذیت می کنند، خواست ما این است در جای که اردوی ملی باشد در آن جا دزدی نیست اما در جاه های که اردوی ملی نباشد دزدی آغاز میشود، من این را می گویم که در یک منطقه دزدی می شود و در منطقه دیگر نه. ”

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره روند اخراج پناهجویان افغان

 

این در حالیست که گفته میشود در تامین امنیت شاهراه کابل قندهار بیشتر نیروهای اردوی ملی فعال بوده و تلاش دارند تا جلو نا امنی ها و سرقت های مسلحانه را در این مسیر بگیرد.

 

وزارت داخله افغانستان تا حالا در مورد این شکایت های چیزی نگفته اما دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع گفت که، شکایات این رانندگان را با مسوولان مربوط دراین وزارت درمیان خواهد گذاشت:

 

” اگر در کدام منطقه همچو کاری صورت گرفته باشد که دزدان بیرون شده باشند و جلوگیری نشده باشد و یا در مسیر راه بین پوسته های شان بیرون شده باشند، من این مساله را با مسوولان شریک می سازم و به هیچ فردی اجازه داده نخواهد شد که در مسیر شاهراه ها غارت کند. ”

 

در این حال رانندگان می گویند که، در کنار دزدان مسلح در مسیرشاهراه کابل قندهار، ماین های کنارجاده، درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح و شماری از چالش های دیگر سبب ایجاد مشکلات برای آنان و مسافرین در این مسیر شده است.

 

تنها رانندگان و مسافرین مسیر شاهراه کابل قندهار از موجودیت دزدان مسلح و نا امنی ها شکایت ندارند بلکه در شماری از شاهراه های دیگر کشور نیز شکایات و مشکلات مشابه وجود دارد.

 

کارشناسان با توجه به اهمیت ترانسپورتی و اقتصادی شاهراه های کشور می گویند که، حکومت بخصوص نهاد های امنیتی باید به تامین امنیت شاهراه های افغانستان توجه جدی کنند.

همرسانی کنید!