بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, ۱۸ حمل , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی در قصر چهارچنار ارگ

اشرف غنی شورای عالی اقتصادی - برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی در قصر چهارچنار ارگ

آریانانیوز: جلسه شورای عالی اقتصادی به ریاست رییس جمهور غنی، در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد...


در این جلسۀ روی طرح کاهش تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرکات، طرح فعال سازی وسایط عارضه دار تصدی ملی بس توسط شرکت های ترانسپورتی خدمات عامه شهری و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری، طرح پروژه حفر کانال های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) و طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه الویرا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا، مسوولین وزارت مالیه طرح کاهش قیمت تعرفه طلا در سیستم اسیکودای گمرات را به جلسۀ ارایه کردند که پس از بحث های همه جانبه، جلسۀ شورای عالی اقتصادی تصمیم اتخاذ نمود تا در این رابطه گروه کاری با همکاری محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر، ایجاد گردد که یکجا با تاجران طلا در این مورد بحث و موضوعات مبهم تجارت طلا واضح گردد، تا در روشنایی آن فیصله صورت گیرد.

در ادامه، طرح فعال سازی وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس توسط شرکت های ترانسپورتی خدمات عامه شهری و طرح تنظیم عرضه خدمات ترانسپورت شهری از سوی نذیر احمد خلیل رییس شرکت ترانسپورتی خاواک به جلسۀ ارایه گردید. مطابق این طرح وسایط دارای عارضه تصدی ملی بس طی طرزالعمل مشخص از سوی شرکت های ترانسپورتی خصوصی ترمیم گردیده و مسیرهای ترانسپورتی شهری به پنج زون تقسیم می شود، تا سیستم ترانسپورت شهری منظم و ارایه خدامات ترانسپورتی بهتر گردد.

سپس، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری ضمن بیان چالش های ترانسپورت شهری پیشنهاد نمود تا طرح متذکره به صورت امتحانی در یک زون و یا ناحیه شهر کابل تطبیق گردد، بعداً در سطح شهر گسترش داده شود.

همچنان، یما شمس سرپرست وزارت ترانسپورت گفت که برای تطبیق این طرح نیاز است تا شماری از طرزالعمل های ترتیب گردد.

جسله طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و رییس جمهور کشور گفت که یک سیستم غیر رسمی و نامنظم ترانسپورتی در شهر کابل وجود دارد، با تطبیق این طرح سیستم مذکور منظم و رسمی خواهد گردید. وی افزود که یک کمیته مشترک برای تطبیق این طرح ایجاد گردد.

رییس جمهور غنی به سرپرست وزارت ترانسپورت هدایت داد، تا تمام طرزالعمل ها و مقررات که برای تطبیق این طرح نیاز است، به جلسه کابینه پیشنهاد نماید. وی افزود که باید راه های قانونی سرمایه گذاری موثر و انگیزه برای سکتور خصوصی ایجاد گردد.

در ادامه، طرح پروژه حفر کانال های آبیاری بند کمال خان (کانال ترک و کانال قلعه افضل) مربوط شرکت انکشاف ملی از سوی رییس تصدی هلمند به جلسه ارایه گردید که در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.

رییس جمهور کشور با اشاره به اهمیت آب، گفت که استفاده از پایپ های انتقال آب می تواند از ضایع شدن آب جلوگیری نمایند و به عبدالرحمن عطاش، رییس اجرائیوی شرکت انکشاف ملی هدایت داد تا به هدف استفاده از پایپ های انتقال آب در این پروژه، روی طرح متذکره غور مجدد نماید.

در پایان این جلسه، طرح ایجاد شرکت فرعی ملی گیاه الویرا، از سوی شرکت انکشاف ملی به جلسۀ ارایه گردید. طرح متذکره به صورت مشارکت عامه و خصوصی در نظر گرفته شده است که از شورای عالی اقتصادی در پرنسیب مورد تائید قرار گرفت.

رییس جمهور غنی گفت که در این طرح به تفصیلات بیشتر نیاز است و باید مراحل کشت و صنعتی شدن این گیاه واضح گردد. وی همچنان افزود باید واضح باشد که زمین برای کشت این گیاه برای چه مدتی از سوی حکومت در اختیار سکتور خصوصی قرار داده می شود.

همرسانی کنید!
برچسب ها