بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, ۴ سرطان , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری

ارگ - برگزاری جلسه شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری

آریانانیوز: این جلسه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیوکنفرانس در ارگ تدویر یافت...


در این جلسه، روی گزارش گروپ کاری مدیریت واردات محصولات سکتور مرغداری، طرح جلوگیری از تورید ادویه و محصولات صحی غیرمعیاری و قاچاقی در کشور و موضوع کرایه دهی پایه های برق و لین های فایبر نوری دافغانستان برشنا شرکت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابتدا گزارش گروپ کاری مدیریت واردات محصولات سکتور مرغداری توسط حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارائه گردید.

معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اظهار نمود که اکنون کشور به سوی خودکفایی تدریجی در صنعت مرغداری سوق شده و سکتور خصوصی توانسته طی سرمایه گذاری های خویش، بخش اعظم تقاضای هموطنان برای محصولات صنعت مرغداری به ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ را اشباع نماید.

شورای عالی اقتصادی بعد از بحث های همه جانبه به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرد تا به همکاری نهادهای ذیدخل، روی زنجیره ارزش صنعت مرغداری در کشور کار نموده، طرح مشخص خویش را با درنظرداشت ظرفیت ادارات دولتی در تطبیق طرح، تعادل تقاضا و عرضه در این عرصه و تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت تطبیق آن، دوباره هر چه عاجل به شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

همچنان اعضای شورای عالی اقتصادی خواهان سرمایه گذاری بیشتر سکتور خصوصی در این عرصه گردیدند تا طبق جدول زمانی مشخص، کشور به خودکفایی کامل نایل گردد.

در ادامۀ جلسه، داکتر محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه گزارش خویش را در رابطه به موجودیت تمام دستگاه های تنفس مصنوعی، به شورای عالی اقتصادی ارائه نمود.

وی گفت که آنان بعد از نشر گزارشات مبنی بر قاچاق تعدادی از دستگاه ها به خارج از کشور، با ریاست های صحت عامۀ ولایات، صحبت نموده و از موجودیت تمام دستگاه های تنفس مصنوعی که توسط کشورهای همکار و کمک گردیده، اطمینان خویش را حاصل نموده، موقعیت دستگاه های یادشده تثبیت گردیده است.

سرپرست وزارت صحت عامه تعهد سپرد که تمام اسناد تسلیمی و موجودیت دستگاه های متذکره با سریال نمبر آن در اختیار مطبوعات و مردم نجیب افغانستان قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور غنی در این خصوص گفت که دولت افغانستان نه تنها اینکه از نشر هر نوع گزارش مطبوعات که منجر به شفافیت و جلوگیری از فساد گردد، استقبال می نماید، بلکه در این عرصه از مطبوعات جداً حمایت نیز می کند.

شورای عالی اقتصادی جهت وضاحت هر چه بیشتر شایعات مبنی بر قاچاق ۳۲ دستگاه تنفسی به خارج از کشور و گزارشدهی شفاف به ملت و مردم شریف افغانستان، کمیته متشکل از نمایندگان باصلاحیت ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری، ادارۀ بازرس، اداره عالی بررسی و لوی څارنوالی را وظیفه سپرد تا این موضوع را طور بی طرفانه، جدی و دقیق با همکاری کمیسیون رسانه های همگانی با درنظرداشت شواهد و مدارک، مورد بررسی جدی قرار داده، گزارش خویش را به ریاست جمهوری ارایه نمایند تا از شفافیت موضوع برای مردم اطمینان کامل داده شود.

متعاقباً طرح جلوگیری از تورید ادویه و محصولات صحی غیرمعیاری و قاچاقی در کشور توسط سرپرست وزارت صحت عامه به شورای عالی اقتصادی ارائه گردید.

شورای عالی اقتصادی وزارت صحت عامه را موظف ساخت که با تولید کنندگان عمده و معتبر ادویه در جهان از جمله کشورهای هندوستان و برازیل صحبت نموده تا به شکل دوامدار و منظم، ادویه باکیفیت از آنان خریداری و به کشور وارد گردد و روی فورمول دواخانه های زنجیره ای به صورت جدی کار صورت گیرد تا دواخانه ها در سراسر کشور به صورت تدریجی به سوی معیاری شدن و قانونمند شدن سوق گردد.

در اخیر جلسه طرح کرایه دهی پایه های برق و لین های فایبر نوری توسط دافغانستان برشنا شرکت به شورای عالی اقتصادی ارائه گردید.

شورای عالی اقتصادی طرح کاهش قیمت های کرایه پایه های برق و لین های فایبر نوری د افغانستان برشنا شرکت را در پرنسیب تائید نموده، دافغانستان برشنا شرکت را موظف نمود تا کاهش قیمت کرایه پایه های برق و لین های فایبر نوری باید منتج به کاهش قیمت انترنت برای مردم عام شود.

همچنان اعضای شورای عالی اقتصادی به منظور شفافیت و قانونمند سازی پروسه، به مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور حقوقی وظیفه سپرد تا روی ابعاد حقوقی چگونگی تداوم قراردادهای قبلی کرایه پایه برق و لین های فایبر نوری دافغانستان برشنا شرکت با شرکت های مخابراتی کار نموده، نتیجۀ آن را جهت تصمیم لازم، ارائه نمایند.

همرسانی کنید!
برچسب ها