27 اسد 1393 - همه اخبار

شمارش 45 درصد آرای صندوق های رایدهی

شمارش 45 درصد آرای صندوق های رایدهی

نور محمد نور  

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته در مورد آخرین انکشافات در بخش روند تفتیش، شمارش خاص مجدد آرا معلومات داده گفت، از آغاز پروسه تفتیش آرا تا ناوقت روز شنبه بیش از ده هزار صندوق رای دهی تفتیش و شمارش مجدد شده است:

” تمام صندوق های رای دهی که تفتیش و شمارش مجدد شده تعداد شان به 10231 صندوق رای دهی می رسد که 45 درصد تمام صندوق های رای دهی را تشکیل میدهد. “

آقای نور همچنان گفت، تیم های کاری در کمیسیون مستقل انتخابات بیش از هشت صد و پنجاه صندوق را به شمول 37 صندوق در بخش شمارش خاص، تفتیش و شمارش کرده اند که این رقم بزرگترین تفتیش در طول روند شمارش آرا بشمار می رود.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند شمارش مجدد شش هزار صندوق آرا را که به اساس توافق تیم های انتخاباتی مشخص گردیده بود آغاز کرد.

اما دیده می شد که روند تفتیش و شمارش مجدد خاص در روز یکشنبه نسبت به روزهای گذشته به کندی به پیش می رفت.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات با تایید این مساله می گویند مشخص کردن صندوق ها برای شمارش خاص مجدد و روند تفتیش آرا باعث این مشکل گردیده است.

در عین حال نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا فیصله های خود را در مورد ولایاتی که نتایج شان نهایی گردیده به کمیسیون بفرستد:

” کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد ولایت های که فیصله های شان نهایی شده باید روان کند که در سیستم تطبیق شود و نتیجه شورا های ولایتی هر چه زود تر اعلام شود.”

بیشتر بخوانید  آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 23 ولایت کشور

این در حالیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید، روند تفیش و شمارش مجدد آرای شورا های ولایتی در بسیاری ولایات پایان یافته اما از برخی ولایات به شمول کابل هنوز هم ادامه دارد.

مسوولان کمیسیون انتخابات در حالی از پیشرفت در روند تفتیش و شمارش مجدد آرا سخن می گویند که برخی از ناظرین تیم تحول و تداوم در کمیسیون مستقل انتخابات ادعا دارند که صندوق های رای دهی در داخل انگر ها دست کاری شده و محفوظ نیستند.

اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با رد این انتقاد ها اطمینان می دهد که تمام صندوق ها محفوظ بوده و از طرف شب توسط نیرو های ناتو و آیساف و کمره های امنیتی حفاظت و کنترول می گردند.

 

همرسانی کنید!