11 ثور 1392 - همه اخبار

سفر وزیر مالیه کشورمان به هندوستان

سفر وزیر مالیه کشورمان به هندوستان

سفر وزیر مالیه کشورمان به هندوستان

داکتر زاخیلوال وزیر مالیه کشورمان در راس یک هیئت بلند پایه جهت شرکت در چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره بانک انکشاف آسیایی عازم دهلی نو گردید.

این جلسه از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ ثور در مرکز نمایشگاه هندوستان در شهر دهلی برگزار می گردد.

براساس اعلامیه خبری وزارت مالیه: موضوع زمینه بحث این جلسه در سال جاری انکشاف و توسعه از طریق توانمند سازی ، ارائه و اشتراک اطلاعات و رویدادها، همکاری و ابراز نظر در مورد فشار های پیشرو و برنامه ریزی ها در آینده می باشد.

در حاشیه این جلسه وزیر مالیه افغانستان همراه رئیس بانک انکشاف آسیایی، وزیر مالیه کشور هندوستان، رئیس دیپارتمنت انکشاف بین المللی، رئیس بانک جهانی و نماینده گان کشورهای تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار خواهد داشت.

همچنان تجار ملی و سکتور خصوصی با تجار کشورهای عضو بانک انکشاف اسیایی از نزدیک ملاقات خواهند و در مورد تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان گفتگو خواهند نمود.

در این جلسه ۴۴۰۰ هزار نفر اشتراک میکنند که شامل ۶۰ وزیر مالیه، روئیسای بانک مرکزی و نماینده گان بلند رتبه کشورهای عضو بانک انکشاف آسیایی، نماینده گان سازمان های بین المللی، شرکت های خصوصی(انستیتیوت های مالی، بانک ها و سرمایه گذار) رسانه ها، سازمان های غیر دولتی و جامعه مدنی می باشند.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!