16 جوزا 1395 - همه اخبار

سفر حبیب الرحمان فرزند گلبدین حکمتیار به کابل

سفر حبیب الرحمان فرزند گلبدین حکمتیار به کابل

آریانا نیوز: «حبیب الرحمان» فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ترکیب هیئتی به سرپرستی «امین کریم» به کابل سفر کرده است.

هیئت حزب اسلامی به سرپرستی «امین کریم» و همراهی فرزند حکمتیار برای ادامه مذاکرات صلح با حکومت وحدت ملی افغانستان به کابل سفر کرده‌ است.

«حبیب الرحمان» فرزند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در ترکیب هیئتی به سرپرستی «امین کریم» به کابل سفر کرده است.

«این هیئت برای مذاکره با شورای عالی صلح در مورد دو ماده از توافقنامه که توسط گلبدین حکمتیار تغییر کرده بود وارد کابل شدند.

برخی از منابع نزدیک به حزب اسلامی می‌گویند: این هیئت به منظور مذاکرات با دولت افغانستان در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد وارد کابل شده‌اند.

از سوی دیگر برخی منابع در شورای عالی صلح افغانستان اظهار داشتند: به محض امضای توافقنامه صلح توسط گلبدین حکمتیار نام او از فهرست سیاه حذف خواهد شد.

«محمد حکیم حکیم» معاون و سرپرست حزب اسلامی حکمتیار پیش از سفر حبیب‌الرحمان به کابل با اشاره به موارد اختلافی بین این حزب و حکومت افغانستان گفت بود که باید برای خروج نیروهای خارجی از کشور یک جدول زمانی تعین شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هنوز هم مسایلی وجود دارد که در مورد آن توافقی میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید  گزارش‌ ریچارد بنیت درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان
همرسانی کنید!